Työsuhde
27.08.2020

Jäsenellä oli oikeus täyteen palkkaan irtisanomisajalta

Sovintoratkaisun arvo jäsenelle 10 000 euroa

Jäsenen palkka laski liikkeen luovutuksen yhteydessä noin puoleen entisestä. Jytyn avulla asiassa päästiin sovintoratkaisuun.

Teksti: Anne Sarvi Kuvat: Pixabay

Jäsenen työsuhde siirtyi liikkeen luovutuksella toiselle työnantajalle. Siirto tapahtui yksityiseltä sektorilta kuntasektorille.

Uusi työnantaja sijoitti jäsenen täysin erilaisiin työtehtäviin ja laski jäsenen palkkaa 8 viikon kuluttua. Palkanalennus oli huomattava, sillä uusi palkka oli noin puolet entisestä palkasta.

Jäsen kääntyi tässä vaiheessa puoleeni. Selvittelyissä kävi ilmi, että jäsenen työsopimuksen mukainen työ oli ollut laaja-alainen ja vastuullinen johtajatehtävä ja uusi työnantaja oli siirtänyt jäsenen vaativuudeltaan ja palkkaukseltaan olennaisesti ja merkittävästi poikkeaviin tehtäviin. Jäsenelle annettua työtehtävää ei voitu millään tavalla pitää hänen työsopimuksensa, koulutuksensa ja kokemuksensa mukaisena työnä.

Koska kysymyksessä oli KVTES I luvun 10 §:n mukainen tilanne, ei työntekijää voida siirtää ilman suostumustaan pysyvästi tehtäviin, jotka olennaisesti poikkeavat hänen työsopimuksensa mukaisista tehtävistä, ellei työnantajalla ole samalla irtisanomisperustetta. Työnantaja ei voinut soveltaa KVTES:n mahdollisuutta alentaa palkkaa 8 viikon kuluessa.

Vaatimuskirjeen ja neuvottelujen jälkeen asiassa saavutettiin sovintoratkaisu. Sovintoratkaisulla jäsen sai täyden palkkansa irtisanomisajalta, joka hänen tapauksessaan oli kuusi kuukautta. Työsuhteen päättyessä suunnitellun eläköitymisen vuoksi, sai jäsen korvauksen myös pitämättä jääneistä lomista ja lomakorvauksista korkeamman palkan mukaan. Sovintoratkaisun arvo jäsenelle oli yhteensä 10 000 euroa.


Anne Sarvi
työmarkkinalakimies

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.