Ajankohtaista
20.03.2024

Jytyläisten viesti pääministerille:

Työelämä­heikennykset lisäävät pahoinvointia ja epätasa-arvoa

Huoli toimeentulosta, pelko tulevaisuudesta ja lisääntyvä epätasa-arvo. Hallitusohjelman työelämäheikennykset huolestuttavat suomalaisia monella tavalla. Jytyn jäsenet lähettävät liiton postikorttikampanjassa selkeän viestin pääministeri Petteri Orpolle ja Suomen hallitukselle: perukaa työelämäheikennykset!

Teksti: Sanna Pyysalo Kuvat: Jyty

”Tällä menolla ei voida enää puhua hyvinvointiyhteiskunnasta, vaan meille on syntymässä pahoinvointiyhteiskunta.” Jytyn jäsenen viesti kiteyttää monien tunnot hallitusohjelman työelämäheikennyksistä. Huoli omasta ja Suomen tulevaisuudesta on aito, ja se on suuri.

Ammattiliitto Jyty keräsi postikorttikampanjalla jäsenten terveisiä pääministerille ja hallitukselle, ja vastauksia saatiin lähes 400. Jyty on pyytänyt audienssia pääministeri Petteri Orpolle toimittaakseen viestit perille.

Olemme koonneet tähän artikkeliin keskeisimmät teemat, jotka jäsenten vastauksista nousivat esiin.

Toimeentulon epävarmuus ja taloudellinen epätasa-arvo

Heikennykset aiheuttavat huolta toimeentulosta, etenkin jo valmiiksi matalapalkkaisilla aloilla. Elinkustannusten noustessa taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt, ja leikkaukset lisäävät ahdinkoa entisestään.

En ymmärrä tekemiänne päätöksiä heikentää juuri pienituloisten asemaa.

Vastaajien mukaan yhteiskunnallinen epätasa-arvo lisääntyy, sillä heikennykset tuntuvat erityisen voimakkaasti pienipalkkaisten ja valmiiksi vähäosaisten kukkarossa.

Haluaisin haastaa hallituksen elämään pienituloisen tuloilla kuukauden ajan leikkausten jälkeen, jotta todellisuudesta vieraantuneet päättäjät tajuaisivat, kuinka kovaan ahdinkoon he ovat ihmisiä ajamassa.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Hallitusohjelman työelämäheikennykset iskevät myös sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Esimerkiksi valtakunnansovittelijan sovintoesitysten sitominen miesvaltaisten vientialojen palkankorotuksiin sementoisi naisvaltaiset alat käytännössä ikuisesti palkkakuoppaan.

Voisikohan hallitus julkaista ennusteen siitä, miten vientivetoinen palkkamalli tulee vaikuttamaan naisen euron kehitykseen tulevina vuosina?

 

Olen todella huolissani näistä leikkauksista, joilla heikennetään erityisesti naisvaltaisten alojen työehtoja.

Sairastuminen ja toimeentulo

Vastaajia huolestuttaa erityisen paljon aikomus ensimmäisen sairauslomapäivän muuttamisesta palkattomaksi.

Minulla ei ole varaa olla ensimmäistä sairaslomapäivää palkattomana.

Tämäkin heikennys verottaa erityisen paljon juuri matalapalkka-aloja, joissa monissa ei voi välttää päivittäisiä ihmiskontakteja ja siten sairastumista.

Sairastumiseen ei voi itse vaikuttaa. Tämä tuntuu syrjivältä ja kohdistuu ennen kaikkea pienipalkkaisiin työntekijöihin.

Aikuiskoulutus ja vuorotteluvapaa

Hallitus aikoo lakkauttaa aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan. Molemmat ovat olleet tärkeitä keinoja työssäjaksamisen tukemiseen ja työurien pidentämiseen.

Miten kuvittelette, että ihmiset jaksavat tätä tahtia tehdä työtä täyspäiväisesti, kun esim. vuorotteluvapaa poistetaan.

Useista vastauksista käy ilmi, että aikuiskoulutustuki on koettu etenkin naisvaltaisilla aloilla tärkeäksi väyläksi alanvaihdon mahdollistamiseen ja työelämässä kehittymiseen.

Aikuiskoulutustuki on ollut ehdoton edellytys matalapalkkaisella naisvaltaisella alalla siihen, että pystyisi etenemään työuralla.

Suomen ja nuorten tulevaisuus

Moni vastaaja toi esiin huolensa etenkin nuorten ja koko maan tulevaisuudesta pitkällä aikavälillä.

On kauhistuttavaa ajatella, millaisen jäljen tämä kaikki tulee jättämään meihin ja tuleviin sukupolviin.

Omien, vasta työelämään siirtymässä olevien lasten asema huolestuttaa työelämässä pitkään olleita jytyläisiä. Esimerkiksi määräaikaisten työsopimusten ja irtisanomisten helpottaminen hankaloittaa nuorten integroitumista työelämään.

Heikennykset rapauttavat työtekijän asemaa, työmoraalia, sopimusyhteiskuntaa ja koko suomalaista työkulttuuria. Tehkää parempia valintoja tulevaisuuden työntekijöille.

Yleinen huoli hyvinvoinnista

Jytyläisten vastauksista paistaa syvä huoli yhteiskunnan tilanteesta ja tulevaisuudesta. Heikennysten ja lisääntyvän epätasa-arvon pelätään lisäävän levottomuuksia ja pahoinvointia.

Pitkäaikainen stressi sairastuttaa. Köyhien kyykyttäminen tulee näkymään sote-kulujen kasvuna sekä lasten ja nuorten yhä kasvavana pahoinvointina. Hyvinvointiyhteiskunnassa on taattava riittävä toimeentulo kaikille.

Yhdessä neuvottelemisen kulttuuri

Terveisissään pääministerille ja hallitukselle jytyläiset kaipaavat vanhan kunnon kolmikantaisen neuvottelukulttuurin perään. Nykyinen hallitus on kuitenkin lähtenyt pitkälti sanelulinjalle työelämään liittyvässä lainsäädännössä.

Meidän pienen maan historia on osoittanut, että kykenemme ihmetekoihin jos vain toimimme yhdessä. Vaihdetaan sanelupolitiikka ja kovat komennot yhdessä tekemiseen ja paremman tavoitteluun!

Jytyläiset korostavat vastauksissaan yhteistyön ja kuulluksi tulemisen merkitystä.

Tätä maata ei rakenneta sanelemalla vaan yhteistyöllä.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.