Työsuhde
12.04.2023

Epäasiallinen kohtelu työpaikalla on laissa kielletty

Teksti: Rosa Marttila Kuvat: Jyty

Työturvallisuuslaissa kielletään häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu, joka aiheuttaa työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle haittaa tai vaaraa. Epäasiallista kohtelua voi olla esimerkiksi työyhteisöstä eristäminen, työnteon jatkuva perusteeton arvostelu tai ilkeät ja vihjailevat viestit. Epäasiallista kohtelua voi olla myös mm. työnjohto-oikeuden väärinkäyttö, joka voi ilmetä esimerkiksi toistuvana perusteettomana puuttumisena työntekoon tai sovittujen työehtojen muuttamisena ilman lainmukaista perustetta.

Epäasiallisen kohtelun tunnusmerkkien täyttyminen arvioidaan kussakin yksittäistapauksessa erikseen. On hyvä ottaa huomioon, että kaikkea työntekijän ikäväksi kokemaa käyttäytymistä ei voida pitää työturvallisuuslaissa tarkoitettuna epäasiallisena kohteluna. Työnantajalla on työnjohto-oikeus, eli oikeus johtaa ja valvoa työntekoa. Tästä johtuen esimerkiksi työnantajan työtä ja työnjohtoa koskevat asialliset, perustellut päätökset ja ohjeet eivät ole epäasiallista kohtelua.

Työnantajalle on työturvallisuuslaissa asetettu velvollisuus puuttua työpaikalla esiintyvään epäasialliseen kohteluun siitä tiedon saatuaan. Työturvallisuuslaissa ei ole yksilöity, miten epäasiallista kohtelua koskeva tilanne on ratkaistava. Joka tapauksessa lain mukaan työnantajan tulee käytettävissä olevin keinoin ryhtyä toimenpiteisiin epäkohdan poistamiseksi.

Epäasiallista kohtelua voi olla esimerkiksi työyhteisöstä eristäminen, työnteon jatkuva perusteeton arvostelu tai ilkeät ja vihjailevat viestit.

Jos työntekijä kokee työpaikalla epäasiallista kohtelua, tulee tämä ottaa mahdollisuuksien mukaan puheeksi huonosti käyttäytyneen henkilön kanssa. Työntekijän tulisi ilmaista mahdollisimman selkeästi em. henkilölle, että hän kokee käytöksen epäasiallisena eikä hyväksy toimintaa. Jos epäasiallinen kohtelu jatkuu edelleen tämän jälkeen, on suositeltavaa saattaa asia esihenkilön tietoon. Jos epäasiallisesti käyttäytyvä henkilö on työntekijän oma esihenkilö, voi asiasta ilmoittaa hänen esihenkilölleen.

Työnantajalle tehtävää ilmoitusta varten voi käyttää apuna tarvittaessa työsuojeluviranomaisen verkkosivuilta löytyvää lomaketta. Apua epäasiallista kohtelua koskevissa tilanteissa saa työpaikalla esimerkiksi työsuojeluvaltuutetulta tai luottamusmieheltä.

Jos työnantaja ei tehdyn ilmoituksen jälkeen ryhdy toimiin epäasiallisen kohtelun lopettamiseksi tai se ei ole päättynyt, voi työntekijä ottaa yhteyttä työsuojeluviranomaiseen. Se toimii työturvallisuuslain noudattamisen valvovana viranomaisena. Työsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu antaa ohjeita ja neuvoja sekä tarvittaessa myös valvoa, että työnantaja ryhtyy toimiin epäasiallisen kohtelun lopettamiseksi.


Rosa Marttila
Työmarkkinalakimies

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.