Työsuhde
28.02.2024

Työvoitto:

Työsuhde vakinaistettiin kuuden vuoden määräaikaisuuksien jälkeen

Jytyn jäsen sai kuudetta vuotta putkeen työnantajalta määräaikaisia työsopimuksia. Jytyn avulla jäsenen työsuhde vakinaistettiin.

Teksti: Jimi Paavola Kuvat: Adobe Stock, Jyty

Mitä tapahtui? 

Jytyn jäsen sai kuudetta vuotta putkeen työnantajalta määräaikaisen työsopimustarjouksen, eikä työsuhdetta vieläkään vakinaistettu toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella. Jäsen oli kysynyt työnantajalta koko työsuhteensa ajan mahdollisuutta toistaiseksi voimassa olevalle työsuhteelle, mutta työnantaja ei tähän suostunut. Sopijapuolet olivat allekirjoittaneet kuuden vuoden työsuhteen aikana yhteensä 10 peräkkäistä määräaikaista työsopimusta, joiden välissä ei ollut huomattavia taukoja. 

Miksi näin tapahtui? 

Työnantaja oli perustellut työsopimusten määräaikaisuutta muun muassa työn kausiluonteisuudella ja työn projektiluonteisuudella. Työnantaja oli lisäksi perustellut määräaikaisuuksia niiden solmimishetkellä sillä, että työnantajan työvoimatarve oli sen asiakkaiden tilauskannasta kiinni. Jäsen oli kuitenkin tehnyt töitä ympäri vuoden, ja työtehtävät olivat koostuneet työnantajan ydintoimintaan kuuluvista työtehtävistä. Myöskään riskiä asiakkaiden tulevista tilauksista ei voida oikeuskäytännön mukaan siirtää työnantajalta työntekijälle työsopimuksen määräaikaisuuden muodossa. 

Työsopimuslaki edellyttää, että jokaiselle määräaikaiselle työsopimukselle on hyväksyttävä peruste.

Työsopimuslaki edellyttää, että jokaiselle määräaikaiselle työsopimukselle on hyväksyttävä peruste. Hyväksyttävinä perusteina voivat olla esimerkiksi toisen työntekijän sijaisuus tai työn kausiluonteisuus silloin, kun työnantajan työvoimatarve ei ole pysyvä, vaan tilapäinen. 

Mitä seuraavaksi? 

Jyty vaati jäsenen puolesta työsuhteen vakinaistamista lähettämällä työnantajalle vakinaistamisvaatimuksen perusteluineen. Työnantaja ei kyennyt antamaan työsopimuslain mukaisia perusteita vanhoille tai uudelle määräaikaiselle työsuhteelle, koska työnantajan työvoimatarve katsottiin pysyväksi. Pian tämän jälkeen työnantaja tarjosi jäsenelle toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta välttääkseen vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen.

Mitä on muistettava? 

Työsopimuslain mukaan työnantajan aloitteesta tarjotun määräaikaisen työsopimuksen on täytettävä työsopimuslain mukaiset vaatimukset määräaikaisuudelle. Mikäli työntekijä itse haluaa solmia määräaikaisen työsopimuksen, tähän ei tarvita erityistä syytä.

Mikäli työntekijä itse haluaa solmia määräaikaisen työsopimuksen, tähän ei tarvita erityistä syytä.

Määräaikainen työsopimus on lähtökohdiltaan heikompi suhteessa toistaiseksi voimassa olevaan, sillä työntekijällä ei ole esimerkiksi etuoikeutta työnantajan uusiin työtehtäviin määräajan päättyessä suhteessa niin sanottuihin ulkopuolisiin työnhakijoihin. Lisäksi on muistettava, ettei laki määritä maksimimäärää peräkkäisille määräaikaisille työsopimuksille, jos niille on perusteet.


Jimi Paavola
Jytyn työmarkkinajuristi

Toimi näin

1. Mikäli työnantaja tarjoaa sinulle määrä ikaista työsopimusta,  pyydä sopimukseen perustelut. 

2. Voit tarkistaa luottamusmieheltäsi tai omasta Jytyn aluetoimistostasi, onko määräaikaisuudelle työsopimuslain mukaista perustetta. 

3. Tarpeen tullen Jytyn edunvalvontaosasto voi kysyä työnantajalta  tarkempia perusteita määräaikaisuudelle.

Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua, kun niiden lukumäärä tai yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.