Työsuhde
15.11.2023

Työvoitto:

Tuhansien eurojen korvaus väärästä työaikamuodosta

Väärä työaikamuoto lisäsi viikkotyöaikaa. Jäsen sai vuosikausia tehdyistä ylimääräisistä työtunneista korvauksen Jytyn avulla.

Teksti: Ari Kamppikoski Kuvat: Adobe Stock, Jyty

Mitä tapahtui?

Jytyn jäsen työskenteli kunnan kirjastopalveluissa. Suurin osa hänen työajastaan kului kirjastoautonkuljettajana, ja työsuhteessa sovellettiin yleistyöaikaa. Työhön sisältyi välimatkojen takia enimmäkseen kirjastoautolla ajamista, ja työntekijän vastuulla oli kirjastoauton ylläpito. Osan työajasta jäsen kuitenkin työskenteli viikoittain kirjastossa virkailijana.

Jäsen halusi selvittää paikallisneuvotteluissa, miksi hänen työssään sovelletaan työaikamuotona yleistyöaikaa eikä toimistotyöaikaa. Neuvottelut päättyivät erimielisenä työnantajan katsoessa, ettei jäsenen työ ole perinteistä kirjastotyötä ja se tehdään osittain kirjastorakennuksen ulkopuolella.

 

Mitä KVTES sanoo?

KVTES:ssa on lähtökohtaisesti kolme eri työaikamuotoa: yleis-, toimisto- ja jaksotyöaika. Yleistyöaika on nimensä mukaisesti pääsääntöinen työaikamuoto, jota sovelletaan, ellei työntekijä kuulu johonkin muuhun työaikamuotoon.

Monen jytyläisen työaikamuoto on kuitenkin toimistotyöaika. Toimistotyöaikaa sovelletaan pääasiallisesti toimistotyötä tekeviin. Tämän arvioimisessa ratkaisevaa ei ole se, miten suuri osuus työstä tehdään toimisto-olosuhteissa vaan työn luonne ja laatu. Erityisen huomionarvoista on, että toimistotyöaikaa koskevan soveltamisohjeen mukaan sitä sovelletaan kirjastohenkilöstöön.

Kirjastoautonkuljettajien tulisi olla toimistotyöajassa.

Miten asia ratkaistiin?

Jytyn edunvalvontaosastolla tutkittiin paikallisneuvotteluihin johtanut tilanne. Työnantaja oli soveltanut väärin perustein jäseneen yleistyöaikaa, ja näin ollen jäsen oli tehnyt viikoittain kaksi tuntia liikaa töitä.

Jyty esitti KT:lle keskusneuvottelupyynnön. Keskusneuvotteluissa Jytyn kanta oli, että kirjastoautonkuljettajien tulisi olla toimistotyöajassa. Vain aivan erityislaatuisissa tilanteissa yleistyöaika voisi tulla kyseeseen, mutta tässä tapauksessa jäsen oli tehnyt työpäiviä kirjastossakin. Jäsen kuului selvästi kirjastohenkilöstöön.

 

Mikä oli lopputulos?

Keskusneuvotteluissa todettiin, että tapauksessa oli sovellettu väärää työaikamuotoa. Koska jäsen oli tehnyt sen vuoksi ylimääräisiä työtunteja, työnantaja sitoutui maksamaan jäsenelle vajaan neljän vuoden ajalta tuhansien eurojen sovintokorvauksen.


Ari Kamppikoski
Jytyn työmarkkinajuristi

Työaikamuodolla on merkitystä, koska toimistotyöajan säännöllinen viikko­työaika on lyhyempi kuin muissa työaikamuodoissa.

Toimi näin

1.  Jos työskentelet kirjastossa tai erityisesti kirjastoautonkuljettajana, tarkista sinuun sovellettava työaikamuoto. Sen saat selville esimerkiksi työsopimuksesta tai esihenkilöltä kysymällä.

2. Jos sinuun ei sovelleta toimistotyöaikaa, ota yhteys Jytyn luottamusmieheen. Hän auttaa asian ratkaisemisessa.

3. Jos asiaa ei saada ratkaistuksi paikallisesti, työaikamuotoa koskeva erimielisyys voi tulla Jytyn edunvalvontaosastolle hoidettavaksi.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.