Ajankohtaista
16.12.2020

Koulunkäynninohjaajien ja -avustajien päivittäiset lepoajat

Mitä KVTES sanoo yli ja alle kuuden tunnin tai yli 10 tunnin työpäivien ruokailutauoista? Jyty-lehti kertoo vastauksen.

Teksti: Rosa Marttila Kuvat: Jyty

KVTES:n mukaan pääsääntönä on työajan ulkopuolella tapahtuva ruokailu. Täten silloin, kun vuorokautinen työaika on kuutta tuntia pidempi eikä työntekijän työpaikalla olo ole työn jatkumisen kannalta välttämätöntä, hänelle on annettava työvuoron aikana vähintään puolen tunnin ruokailutauko, jota ei lueta työaikaan ja jonka aikana työntekijä saa esteettömästi poistua työpaikalta.

Ruokailutauko voidaan työntekijän pyynnöstä antaa myös kuutta tuntia lyhyemmissä työvuoroissa, ellei tehtävän järjestely ole tälle esteenä. Ruokailutaukoa ei saa sijoittaa välittömästi työpäivän alkuun tai loppuun.

Työajan ylittäessä 10 tuntia on työntekijällä niin halutessaan oikeus pitää enintään puolen tunnin mittainen työaikaan kuulumaton lepoaika kahdeksan tunnin työskentelyn jälkeen. Jollei vähintään puolen tunnin ruokailutaukoa voida työtehtävien laadun vuoksi järjestää, työntekijälle on annettava tilaisuus aterioida työpaikalla työaikana.

Tällainen työaikana pidettävä ruokailu tulee sovellettavaksi vain tilanteissa, joissa ruokailutauon järjestäminen ei ole toiminnallisista syistä mahdollista. Koulunkäynninohjaajilla ja -avustajilla työajalla tapahtuva ruokailu voidaan toteuttaa käytännössä esimerkkiruokailuna.

Ruokailutauon lisäksi tulee työntekijälle järjestää päivittäin yksi 10 minuutin pituinen kahvitauko, joka luetaan työaikaan ja jonka aikana työntekijä ei saa poistua työpaikalta. Kahvitauko järjestetään tarvittaessa vuoroittain ja muutoinkin siten, ettei tauosta aiheudu häiriötä työn kululle tai suoritettaville palveluksille. Kahvitaukoa ei saa sijoittaa työvuoron/työpäivän alkuun tai loppuun.


Rosa Marttila
työmarkkinalakimies

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.