Työsuhde
25.03.2021

Työnantaja ei toimittanut yt-lain mukaista neuvotteluesitystä

Jäsenelle 3 000 euron hyvitys

Jytyn jäsen halusi selvittää työnantajansa toiminnan laillisuuden irtisanomiseen johtaneessa yt-menettelyssä.

Teksti: Rosa Marttila Kuvat: Jyty

Jytyn jäsen otti yhteyttä edunvalvontaosastoon koskien työpaikalla käytyä yhteistoimintamenettelyä, joka oli johtanut hänen irtisanomiseensa tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Jäsen halusi selvittää, oliko työnantaja toiminut laillisesti, kun se ei ollut toimittanut kirjallista neuvotteluesitystä yhteistoimintamenettelyjen käynnistämiseksi.

Yhteistoimintalain mukaan työnantajan harkitessa yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista työnantajan on annettava kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvottelujen ja työllistämistoimenpiteiden käynnistämiseksi viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista.

Neuvotteluesityksestä tulee käydä ilmi ainakin neuvottelujen alkamisaika ja -paikka sekä pääkohdittainen ehdotus neuvotteluissa käsiteltävistä asioista.

Työnantaja oli laiminlyönyt velvollisuutensa antaa kirjallisesti laissa säädetyt tiedot, sillä laki ei tunnista mahdollisuutta neuvotteluesityksen antamiseen suullisesti.

Työnantaja oli soittanut jäsenellemme hänen ollessaan lomautettuna, ja pyytänyt jäsenen työpaikalle juttelemaan. Puhelussa oli tapaaminen sovittu viiden päivän päähän puhelusta. Jäsenelle ei ollut puhelimessa kerrottu, että kyse on yhteistoimintalain mukaisesta yhteistoimintaneuvottelusta ja hänelle oli selvinnyt tapaamisen tarkoitus vasta paikan päällä.

Näin ollen työnantaja oli laiminlyönyt velvollisuutensa antaa kirjallisesti laissa säädetyt tiedot, sillä laki ei tunnista mahdollisuutta neuvotteluesityksen antamiseen suullisesti.

Yhteistoimintalain mukaan työnantaja, joka on irtisanonut, lomauttanut tai osa-aikaistanut työntekijän jättäen tahallisesti tai huolimattomudesta noudattamatta mm. säännöstä kirjallisen neuvotteluesityksen antamisesta, on määrättävä maksamaan irtisanotulle, lomautetulle tai osa-aikaistetulle työntekijälle enintään 35 590 euron suuruinen hyvitys.

Tästä johtuen työnantajaa vaadittiin maksamaan irtisanotulle jäsenellemme hyvitystä siitä, että se oli laiminlyönyt neuvotteluesityksen antamisen kirjallisesti. Asia saatiin oikeudenkäynnin välttämiseksi sovittua siten, että työnantaja suoritti jäsenelle yhteistoimintalain mukaisena hyvityksenä 3 000 euroa. Koska kyse oli hyvityksestä, ei tästä tullut jäsenelle suoritettavaksi veroa.


Rosa Marttila

Työmarkkinalakimies

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.