Työsuhde
17.12.2020

Oikeudenkäynti vältettiin

Jäsenelle 5 000 euroa korvausta syrjinnästä

Jytyn jäsen siirrettiin pitkän sairausloman jälkeen pois hänen aiemmista työtehtävistään. Jäsen selvitti asiaa aluehallintoviraston ja Jytyn avulla.

Teksti: Rosa Marttila Kuvat: Pixabay, Jyty

Jäsen oli työskennellyt pitkään samalla työnantajalla ja joutui yllättäen jäämään pitkälle sairauslomalle. Ennen jäsenen paluuta takaisin töihin sairauslomalta käytiin hänen kanssaan työkykykeskustelu, jossa työterveyslääkäri totesi jäsenen täysin työkykyiseksi tehtäviin, joita hän oli hoitanut ennen sairauslomaansa.

Työterveyslääkärin lausunnosta huolimatta työnantaja päätti muotoilla jäsenen tehtäväkuvan uudelleen, ja tämän johdosta jäsen siirrettiin pois hänen aiemmista työtehtävistään. Työnantaja perusteli jäsenen siirtoa toisiin työtehtäviin sillä, että se halusi tukea jäsenen työhön paluuta pitkän poissaolon jälkeen.

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän terveydentilan tai vammaisuuden perusteella.

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän mm. terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Erilainen kohtelu ei kuitenkaan ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. Yhdenvertaisuuslain mukaan, jos asiaa käsiteltäessä tulee esille selvitystä, jonka perusteella voidaan olettaa syrjinnän kieltoa rikotun, työnantajan on kumotakseen olettaman osoitettava, ettei kieltoa ole rikottu.

Jäsen teki asiasta valvontapyynnön aluehallintovirastolle, joka antoi asiasta tarkastuskertomuksen. Tarkastuskertomuksen mukaan käytettävissä olevien tietojen perusteella työnantaja ei ollut tuonut esiin sellaista selvitystä, joka osoittaisi, ettei työntekijän terveydentila olisi vaikuttanut hänen työtehtäviensä muutokseen silloin, kun hänet oli siirretty välittömästi sairausloman jälkeen toisiin työtehtäviin. Tarkastuskertomuksen mukaan työnantaja ei ollut myöskään osoittanut, että työntekijän epäsuotuisammalle kohtelulle olisi ollut yhdenvertaisuuslain mukainen oikeuttamisperuste.

Työnantajaa vaadittiin aluehallintoviraston antaman tarkastuskertomuksen nojalla maksamaan jäsenelle yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä. Koska työnantajat harvemmin suostuvat yhdenvertaisuuslain mukaisen hyvityksen maksamiseen, saatiin asia lopulta sovittua siten, että työnantaja suoritti jäsenelle 5 000 euroa korvausta oikeudenkäynnin välttämiseksi.

Rosa Marttila
työmarkkinalakimies

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.