Työsuhde
16.09.2021

Hyvä, huono vai unohtunut palkka?

Teksti: Anniina Kannelsuo Kuvat: Pixabay, Jyty

Palkka on yksi työsuhdeasioiden kysytyimmistä kysymyksistä. Palkka herättää monia tunteita, ja valitettavan usein ristiriitoja voi syntyä työpaikoilla pelkästään siitä syystä, ettei palkkauksen perusrakennetta ole käyty huolellisesti läpi työntekijöiden kanssa. Erityisesti työtehtävien muutostilanteissa vaikuttaa esiin nousevan helposti kysymys siitä, saavatko samaa työtä tekevät työntekijät samaa palkkaa?

Työsopimuslaki edellyttää työnantajan kohtelevan työntekijöitään tasapuolisesti, mikä myös tarkoittaa sitä, että samasta työstä on maksettava sama palkka. Palkalla tarkoitetaan tässä kohtaa nimenomaan työtehtäviin / työn vaativuuteen perustuvaa palkanosaa. Tämän vuoksi on palkkariidoissa tärkeää pystyä todentamaan omien työtehtävien vastaavan palkkaverrokin työtehtäviä. Bruttopalkka voi vaihdella samaa työtä tekevien työntekijöiden kesken esimerkiksi kokemuslisien erojen takia.

Tiedonsaanti onkin yksi tärkeimmistä keinoista ehkäistä ja ratkaista palkkariitoja.

Tiedonsaanti onkin yksi tärkeimmistä keinoista ehkäistä ja ratkaista palkkariitoja. Työehtosopimuksesta löytyy pääsääntöisesti palkkausjärjestelmän runko ja vähimmäispalkat. Usein työpaikoilla on kuitenkin käytössä lisäeuroja (työnantaja saa aina maksaa tes:iä parempaa palkkaa) ja lisätasoja palkkaluokan sisällä. Tämän vuoksi työpaikan palkkausjärjestelmän paras tiedonlähde on oma luottamusmies. Jos työpaikaltasi ei löydy luottamusmiestä, niin lisätiedot on kysyttävä suoraan esimieheltä.

Työnantajan tarjotessa toisenlaista työtehtävänkuvaa tai lisätehtäviä kannattaa heti kysyä muutoksen vaikutusta palkkaan, ellei tieto ilmene ehdotuksesta. Jokainen muutos työtehtävissä ei välttämättä tarkoita muutosta palkassa. Kunta-alan työehtosopimukseen on kirjattu, että työtehtävien olennaisesti muuttuessa yli 2 viikon ajaksi on palkkaa tarkistettava, jos nykyinen palkka ei vastaa muuttuneita tehtäviä (KVTES II luku 10§).

Mikä sitten on olennainen työtehtävien muutos? Vastaus vaatii tapauskohtaista arviointia. Se riippuu pitkälti muun muassa siitä mitä on työsopimuksella sovittu työtehtävistä, mitä työtehtäviä on tehty ja mikä on nykyisten (ja tulevien) työtehtävien vaativuustaso kunnan palkkausjärjestelmässä. Tämän vuoksi palkkariidoissa on ensin selvitettävä työpaikan omat palkkatasot ja miten eri tehtävät on sijoitettu tasoille.

Yksityisen sektorin työehtosopimuksista löytyy myös kirjauksia siitä, missä tilanteissa työnantajalla on velvollisuus tarkistaa työntekijän palkka. Esimerkiksi yksityisellä opetusalalla on tehtävän vaativuuden muuttuessa arvioitava uudelleen vaativuusryhmä ja tehtäväkohtainen palkanosa.

Paras hetki palkka-asioiden kuntoon hoitamiseksi on heti, kun epäily epäkohdasta palkkauksessa nousee esiin.

Paras hetki palkka-asioiden kuntoon hoitamiseksi on heti, kun epäily epäkohdasta palkkauksessa nousee esiin. Esimiehen lupauksia ”kohta” tapahtuvasta palkantarkistamisesta ei kannata jäädä vuosiksi odottamaan. Palkkariidoissa on olennaista pystyä todistamaan työtehtävien sisältö, muutokset työtehtävissä ja samanlaisuus palkkaverrokkiin nähden. Mitä pidempään asian kanssa odottaa sitä vaikeammaksi tulee hankkia todistusaineistoa (esim. työnantajan vahvistamat työtehtävänkuvaukset ennen ja jälkeen muutoksen) työtehtävien vaativuudesta ja samanlaisuudesta palkkaverrokin kanssa.

Palkkasaatavat vanhenevat työsuhteen voimassa ollessa 2–5 vuodessa riippuen siitä mikä korvaus/palkanosuus on kyseessä. Älä jää pitkäksi aikaan miettimään pitäisikö tilanteessa tehdä jotain. Ota yhteyttä luottamusmieheen ja lähde selvittämään mikä on työpaikkasi palkkausrakenne ja mikä on palkkatasosi sen perusteella.

Paras hetki palkka-asioiden kuntoon hoitamiseksi on heti, kun epäily epäkohdasta palkkauksessa nousee esiin.


Anniina Kannelsuo
Työmarkkinalakimies

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.