Ajankohtaista
14.12.2022

10 kysymystä luottamusmiehistä

Jytyläinen luottamusmiesverkko on kattava, ja koko liiton jäsenpalvelu nojaa sen varaan. Nyt hyvinvointialueuudistuksen myötä sekä hyvinvointialueilla että kunnissa luottamusmiesten tarve kasvaa. Kokosimme perustiedot, miksi luottamusmiehet ovat meille tärkeitä.

Teksti: Jaana Parkkola Kuvat: Jyty

1. Mitä luottamusmies tekee?

Jytyn luottamusmies toimii työpaikalla jytyläisten edustajana: hän neuvoo jytyläisiä työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä ja neuvottelee heidän puolestaan työehdoista. Luottamusmies huolehtii, että työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia ja palvelussuhteen ehtoja. Luottamusmies on myös merkittävässä asemassa kehittämässä työpaikan asioita.

 

2. Ketä luottamusmies edustaa?

Luottamusmies toimii vain liittoon kuuluvien työntekijöiden edustajana. Siksi työntekijöiden kannattaa kuulua siihen ammattiliittoon, joka neuvottelee heidän työehtosopimuksensa. Ammattiliittoon kuulumattomilla työntekijöillä ei ole edustajaa työpaikan sopimus- ja neuvottelutoiminnassa. Luottamusmies toimii usein myös yhteistoimintaelimen jäsenenä. Yhteistoimintaelimessä luottamusmies edustaa koko henkilöstöä.

 

3. Mikä merkitys luottamusmiehillä on työpaikoille?

Luottamusmiehet hoitavat suurimman osan Jytyn jäsenten edunvalvontaan liittyvistä jutuista työpaikoilla. Valtaosa ongelmista estetään siis jo yhteistoiminnassa, käymällä työnantajan kanssa keskusteluja henkilöstön asemasta ja toiminnan kehittämisestä. Toimiva paikallinen edunvalvonta ehkäisee näin ollen työpaikalla syntyviä ongelmia erittäin tehokkaasti, mikä on sekä työtekijöiden että työnantajan etu.

 

4. Miksi tarvitaan erikseen pääluottamusmies?

Jos saman työnantajan palveluksessa on esimerkiksi eri osastoilla tai toimipisteissä useita luottamusmiehiä, valitaan pääluottamusmies, joka edustaa kaikkia työntekijöitä. Edustettavien määrästä riippuen pääluottamusmies toimii osa-aikaisesti tai täysipäiväisesti luottamusmiehen tehtävässä.

 

5. Miten luottamusmiehellä riittää aika tehtäviensä hoitamiseen?

Luottamusmiehille pitää järjestää aikaa omista työtehtävistä niin, että hän ehtii hoitaa luottamusmiestehtäviä. Tämä aika määräytyy edustettavien työntekijöiden lukumäärän mukaan.

 

6. Saako luottamusmiehet korvausta työstään?

Yleensä pääluottamusmiehelle tai luottamusmiehelle maksetaan varsinaisen palkan lisäksi luottamusmieskorvausta, ja luottamusmiehellä on lakisääteisesti erikseen määritelty irtisanomissuoja.

 

7. Miten luottamusmies valitaan?

Jytyyn kuuluvat työntekijät valitsevat keskuudestaan luottamusmiehen, tarvittaessa vaaleilla. Luottamusmieskausi on kaksi tai neljä vuotta. Uusille luottamusmiehille on tarvetta usein kesken kaudenkin. Muun muassa hyvinvointialueuudistus lisää jytyläisten luottamusmiesten tarvetta, kun luottamusmiehiä siirtyy kunnista hyvinvointialueille ja niihin perustettaviin yhtiöihin.

 

8. Mistä luottamusmies saa tukea?

Jyty järjestää luottamusmiehille vuosittain erilaisia koulutuksia, ja niihin osallistuminen on palkallista työaikaa. Liiton aluetoimistojen henkilökunta ja jäsenyhdistykset ovat luottamusmiesten tärkein tuki. Aktiivisen luottamusmiesverkostomme jäsenet toimivat jatkuvasti myös toistensa sparrarina.

 

9. Mistä löydän oman luottamusmieheni yhteystiedot?

Saat luottamusmiehesi yhteystiedot omasta jäsenyhdistyksestäsi. Näet hänen tietonsa myös kirjautumalla jäsenten sähköiseen asiointipalveluun Jässäriin ja menemällä siellä Edunvalvonta-välilehdelle. Lisäksi työpaikkojen ilmoitustauluilla tai intrassa on usein kerrottu työpaikan henkilöstönedustajien tiedot. Jos työpaikallasi ei ole jytyläistä luottamusmiestä, voit olla työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä yhteydessä Jytyn aluetoimistoon.

 

10. Kuinka voin lähteä itse luottamusmieheksi?

Jytyn jäsenyhdistykset etsivät aktiivisesti uusia luottamusmiehiä ja huolehtivat, että jokaisella työpaikalla on pääluottamusmiehen lisäksi vähintään yksi sektoriluottamusmies tai varaluottamusmies. Yhdistys vastaa luottamusmiesvaalien ja tarvittaessa täydennysvaalien järjestämisestä. Ota siis yhteys omaan jäsenyhdistykseesi!

Sinustako luottamusmies?

Etsimme jytyläisiä työelämän kehittäjiä. Lue lisää, miten juuri sinä voit olla mukana tekemässä parempaa työelämää!

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.

  1. Työpaikallamme on usean ammattiliiton jäseniä, Tehy, JHL, Jyty, Erto, Super ja pari liittoon kuulumatontakin. Voivatko kaikki valita oman luottamusmiehen eli 17 hengen työpaikalla olisi esim 3 luottamusmiestä? Kyseessä yksityinen sosiaaliala…