Työsuhde
09.03.2023

Koulunkäynnin­ohjaajien asema koulutyön keskeytysaikoina

Koulunkäynninohjaajat joutuvat miettimään asemaansa useita kertoja vuodessa koulutyön ollessa keskeytyneenä oppilaiden loma-aikoina. Ymmärrettävästi huolta aiheuttavat esimerkiksi toimeentulo ja työnantajan mahdollisuudet tarjota koulunkäynninohjaajalle muuta työtä koulutyön keskeytysaikoina. Koulutyön keskeytysaikoina voidaan menetellä eri tavoilla.

Teksti: Milja Pertola Kuvat: Jyty

Työsopimuksessa on voitu työsuhteen alussa sopia työnteon ja palkanmaksun keskeytyksestä koulutyön keskeytyksien ajaksi. Tällaista työsopimusta käsitellään osa-aikaisena työsopimuksena, jolloin työnantajalla on velvollisuus tarjota koulutyön keskeytysajaksi muuta koulunkäynninohjaajalle sopivaa työtä ennen uuden työntekijän palkkaamista. Jos muuta työtä ei ole tarjolla, työnteko sekä palkanmaksu keskeytyvät sovitun mukaisesti. Työnteon ja palkanmaksun keskeytys on lomautukseen rinnastettava syy, jolloin keskeytyksen ajalta on muut edellytykset täyttäessään oikeutettu työttömyyspäivärahaan.

Vuosilomaa voidaan sijoittaa esim. kesäkeskeytyksen ajalle KVTES:n vuosilomamääräysten puitteissa. Kuluvan lomanmääräytymisvuoden (1.4.2022–31.3.2023) vuosilomapäiviä voidaan määrätä pidettäväksi 2.5.2023 alkaen. Koulunkäynninohjaaja voi myös sopia työnantajan kanssa vuosiloman pitämisestä koulutyön keskeytysaikoina KVTES:n vuosilomaluvun IV 8 §:n mukaisesti. Myös esim. ylityövapaita voi sopia pidettäväksi koulun loma-aikoina. Käytännössä kuitenkin osa koulutyön keskeytysajasta joudutaan järjestämään muulla tavalla, sillä vuosilomakertymät eivät kata koko vuoden ajalle sijoittuvia koulutyön keskeytysaikoja.

Vaikka työsopimuksessa ei olisikaan sovittu työnteon ja palkanmaksun keskeytyksestä, työsopimuksessa on voitu sopia työtehtävistä niin väljästi, että työnantajalla voi olla mahdollisuus työnjohto-oikeutensa nojalla osoittaa koulunkäynninohjaajalle väliaikaisesti muita tehtäviä esim. koulun hiihtolomaviikolle. Työnantajalla on KVTES I luvun 10 §:n perusteella myös laajempi mahdollisuus siirtää työntekijä tilapäisesti tehtäviin, joita voidaan hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa huomioon ottaen pitää hänelle sopivina. Siirto voi kestää enintään kahdeksan viikkoa kerrallaan, eikä palkkaa voi tilapäisen siirron aikana alentaa.

Työnantaja voi viime kädessä lomauttaa ohjaajan koulutyön keskeytyksen ajaksi, jos työsopimuslain mukaiset lomautusperusteet täyttyvät ja työnteon keskeytyksestä ei ole sovittu työsopimuksessa. Lomautus on kuitenkin viimesijainen keino, ja sitä ennen työnantajan tulee selvittää mahdollisuudet tarjota koulunkäynninohjaajalle muuta työtä. Ennen lomauttamista on käytävä yhteistoimintamenettelyt. Lomautuksesta ei tule sopia työnantajan kanssa, koska sopiminen evää lähtökohtaisesti oikeuden päivärahaan.

Työnantaja saattaa myös ehdottaa palkattoman vapaan hakemista koulutyön keskeytysajalle. Palkattoman vapaan hakeminen on aina vapaaehtoista, eikä työnantaja voi velvoittaa hakemaan palkatonta vapaata. On hyvä huomioida, että palkattoman vapaan ajalta ei ole pääsääntöisesti oikeutettu päivärahaan. Jyty ei suosittele palkattoman vapaan hakemista.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.