Työsuhde
09.02.2022

Siirtymälisä hiertää yksityisellä opetusalalla

Teksti: Veli Vähämäki Kuvat: Jyty

Suurin osa ammattikorkeakouluista on työnantajien järjestäytymisen johdosta siirtynyt AVAINTES:n piiristä yksityiselle opetusalalle, mutta työehtosopimuksen vaihtuminen ei ole toteutunut jokaisessa oppilaitoksessa ilman ongelmia. Jäsenistöä on ihmetyttänyt hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön palkkalaskelmiin tullut siirtymälisä ja erityisesti sen käyttäytyminen muiden palkanosien, kuten esim. kokemuslisän, noustessa.

Työnantajan tulkinnan mukaan siirtymälisä pienenee vastaavalla summalla kuin mitä työntekijä normaalisti saisi palkankorotuksena siirtyessään seuraavalle kokemuslisätasolle. Näin ollen kokemuslisän nousu ei käytännössä vaikuta työntekijälle maksettavaan palkkaan mitenkään.

Työehtosopimuksen vaihtuminen on aina iso asia työpaikalla, ja erityisesti uuteen palkkausjärjestelmään siirtyminen vaatii paljon työtä.

Työehtosopimuksen vaihtuminen on aina iso asia työpaikalla, ja erityisesti uuteen palkkausjärjestelmään siirtyminen vaatii paljon työtä. Palkat pitää määritellä uuden työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän mukaiseksi, ja usein tämä tarkoittaa muun muassa tehtävän vaativuuteen perustuvien palkkojen uudelleenarviointia. Mukaan saattaa tulla myös kokonaan uusia palkkauksen elementtejä.

Yksityisen opetusalan työehtosopimuksessa on sovittu, että järjestelmämuutosten yhteydessä työntekijälle voi muodostua työehtosopimuksen mukaisen palkan ylittävää palkkaa. Tätä palkkaa kutsutaan usein siirtymälisäksi tai takuupalkaksi. Edellä kerrotusta siirtymälisän käyttäytymisestä ei ole kuitenkaan sovittu, vaan se perustuu puhtaasti työnantajapuolen omaan tulkintaan.

 

Epäoikeudenmukainen palkka ei motivoi

Palkkaukseen liittyviä ongelmia ei pidä vähätellä ja onkin sanottu, että epäoikeudenmukaiseksi koettu palkkaus on suuri epämotivaatiotekijä. Ihmettelenkin suuresti työnantajapuolen tulkintaa asiassa. Vai miltä sinusta tuntuisi saada palkankorotus, joka ei käytännössä vaikuta palkkaasi mitenkään? Varmaan aika kurjalta, ei ainakaan motivoivalta.

Miltä sinusta tuntuisi saada palkankorotus, joka ei käytännössä vaikuta palkkaasi mitenkään?

Asia koskee oppilaitospuolella ainoastaan hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä, ei siis tasapuolisesti koko henkilöstöä. Tämä osaltaan lisää asiaan liittyvää harmistusta Jytyn jäsenkunnassa.

Esille tullutta ongelmaa on käsitelty työnantajaliiton kanssa, mutta vaikuttaa siltä, ettei asiaa saada ratkaistua puhtaasti neuvotteluteitse. Näin ollen ainoa vaihtoehto lienee se, että asiasta aloitetaan työpaikoilla työehtosopimuksen mukaiset erimielisyysneuvottelut ja asia ratkaistaan viime kädessä työtuomioistuimessa.


Veli Vähämäki

Työmarkkina-asiamies

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.