Työsuhde
16.12.2021

Jytyläisten palkat suurimmilla sektoreilla

Pandemia ei näy kunta-alan palkkatilastoissa

Koronan vaikutukset eivät näy merkittävästi ainakaan vuoden 2020 kunta-alan palkkatilastoissa. Ylitöiden määrä on kuitenkin kasvanut.

Teksti: Jonna Borgström Kuvat: Jyty

Koronapandemia on varmasti tuonut muutoksia monen työntekijän arkeen muun muassa etätöiden vuoksi. Toisaalta poikkeuksellinen aika on aiheuttanut toisissa työtehtävissä ylitöitä ja kuormittuneisuutta.

Kunta-alan palkkatilastoissa pandemia ei kuitenkaan suuresti näy, ainakaan vuoden 2020 tietojen osalta. Tilastokeskuksen mukaan erot näkyvät lähinnä kasvaneiden ylitöiden määrässä. Koko kuntasektorin palkansaajista ylityölisiä sai lokakuussa 2020 peräti 22 prosenttia. Ylityötä tehneiden ylityökorvaus kuntasektorilla oli keskimäärin 215 euroa.

Koko kuntasektorin palkansaajista ylityölisiä sai lokakuussa 2020 peräti 22 prosenttia.

Jytyn jäsenet kuuluvat useiden eri työehtosopimusten piiriin, mikä näkyy jäsenistön ammattinimikkeiden laajassa kirjossa. Jytyn jäseniä toimii 2 000:lla eri ammattinimikkeellä useilla eri sektoreilla. Palkka-tilastojen vertailu on tässä tarkastelussa rajattu kuntasektoriin, AVAINTESin soveltamisalalla työskenteleviin sekä seurakunta-alaan.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 tehtäväkohtaisen palkan eli ns. peruspalkan keskiarvo oli kuntasektorilla 2 746 euroa kuukaudessa. Kuntasektorin palkkatiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen keräämään aineistoon lokakuulta 2020, seurakuntien palkkatiedot pohjautuvat puolestaan kesäkuun 2020 tietoihin.

Palkkatiedot on laskettu kokoaikaisten ja täyttä palkkaa saaneiden ansioista. Keskiansiovertailuun ei siis sisälly esimerkiksi opinto-, hoito- tai vanhempainvapaalla olleet.

Katso listaus yleisimpien jytyläisten ammattien palkoista Jytyn digilehdestä: Palkkatilastot

Lisää tilastoja sopimusaloittain ja ansiotietoja nimikkeittäin:

Kunnat

AVAINTES

Seurakunnat


Jonna Borgström
Työmarkkinatutkija

Tunnetko eri ansiokäsitteet?

Tehtäväkohtainen palkka: Tehtäväkohtainen eli nk. peruspalkka määräytyy kunkin sopimusalan mukaisten palkkamääräysten perusteella. Se määritetään paikallisesti työn vaativuuden arvioinnin perusteella.

Varsinainen palkka: Varsinainen palkka sisältää tehtäväkohtaisen palkan lisäksi palvelusaikaan sidotut palkanlisät ja muut henkilökohtaiset lisät.

Säännöllisen työajan ansiot: Säännöllisen työajan ansioon luetaan varsinaisen palkan lisäksi säännölliseltä työajalta maksettavat työaikakorvaukset kuten ilta-, yö-, lauantai-, sunnuntai- ja arkipyhälisät.

Kokonaisansio: Kokonaisansio muodostuu säännöllisen työajan ansioista sekä lisä- ja ylityön korvauksista.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.