Työsuhde
25.03.2021

Paikalliset järjestelyerät jaossa kunta-alalla huhtikuussa

Teksti: Mari Huuhtanen Kuvat: Jyty

Kunta-alan sopimuksissa on jaossa paikallinen järjestelyerä 1.4.2021. Neuvottelut etenevät paikallisesti eri tahtiin. Toisaalla neuvottelut erän jaosta on jo saatu päätökseen, kun taas toisten työnantajien toimesta niitä vasta käynnistellään.

KVTES:n ja teknisten sopimuksen paikallinen järjestelyerä on 0,8 % palkkasummasta. Kunta-alan sopimuksissa on omat erityispiirteensä jaon kohdentamisesta. KVTES:n paikallinen järjestelyerä tulee käyttää tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin. Teknisten sopimuksen osalta on erikseen määritelty, että erästä on kohdennettava vähintään 0,3 prosenttiyksikköä henkilökohtaisiin lisiin.

Järjestimme alkuvuodesta luottamusmiehille tarkoitettuja aiheeseen liittyviä webinaareja. Niissä neljä kokenutta pääluottamusmiestä jakoi osaamistaan ja vertaistukeaan luottamusmiehillemme ympäri Suomen.

Palkkatietojen saantioikeus puhututti paljon. Paikallisesti on paljon eroa siinä, miten hyvin luottamusmiehet saavat palkkatietoja neuvottelujen tueksi. KVTES:sta löytyy määräyksiä palkkatietojen saantioikeudesta KVTES VII luku 6 § 2 mom. ja 4 mom. Vinkkejä jaettiin palkkatietojen saannin tueksi:

”Neuvotteluissa oman jäsenistön tiedot eivät yleensä riitä. Molemmilla neuvotteluosapuolilla tulisi olla samat tiedot käytössään neuvotteluissa, joten ystävällisesti, mutta jämäkästi pyydä niitä heti neuvottelujen aluksi.”

”Neuvotteluasetelma ei ole tasavertainen, jos henkilöstöjärjestöillä ei ole riittävästi tietoa. Tiedot on olennaista saada, jotta voi luottaa työantajan esitykseen.”

”Tietoja kannattaa pyytää yhdessä muiden järjestöjen kanssa.”

Edellisen kerran erä oli jaossa vuoden 2019 alussa. Niin työntekijä- kuin työnantajapuolella henkilöstöä on ehtinyt vaihtua paljon, ja vuonna 2019 jakoprosessissa oli mukana paljon toimijoita, joilla ei ollut aiempaa kokemusta paikallisten erien jakamisesta. Nyt käytävissä neuvotteluissa on myös paljon uusia neuvottelijoita molemmilla puolilla pöytää. Neuvoiksi ensikertalaisille vinkattiin mm. seuraavaa:

”Neuvottelut on hyvä aloittaa yhteisten pelisääntöjen sopimisella.”

”Yhteistyö toisten järjestöjen kanssa on todella tärkeää!”

”Vaadi työnantajalta perusteluita.”

”Työntekijäpuolen kannattaa esittää ehdotuksensa kirjallisena.”

”Keskity niille aloille, joissa on Jytyn jäseniä.”

”Jos ei päästä yksimielisyyteen siitä, miten rahat jaetaan, niin kirjatkaa se pöytäkirjaan ylös.”

”Toisia järjestöjä on hyvä tukea, jolloin he tukevat myös teitä tarvittaessa.”

Tulemme jälleen tekemään selvityksen siitä, miten paikallisen erän jako sujui ja miten se kohdennettiin. Selvitystä varten lähetämme myöhemmin keväällä kyselyn aiheesta luottamusmiestemme vastattavaksi.


Mari Huuhtanen
Työmarkkinatutkija

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.