Työsuhde
15.06.2022

Lukijalta:

Mitä on olla luottamusmies?

Teksti: Maarit Ignatius, Ulla Kallio Kuvat: Maarit Ignatius, Ulla Kallio
Ulla Kallio (vas.) ja Maarit Ignatius

Jytyläinen luottamusmies toimii työyhteisön asiantuntijana ja on jäsenen edustaja työpaikalla. Paikallinen luottamusmies- verkostomme (Jyty Joensuun seutu ry) on kattava, ja saamme verkostolta niin tukea kuin neuvoja aina tarvittaessa.

Jokaisella luottamusmiehellä on erilaista osaamista, jota säännöllisissä luottamusmiestapaamisissamme jaetaan. Me osallistumme myös paikallisyhdistyksen hallitusten kokouksiin. Olemme siten ajan tasalla, mitä paikallisyhdistyksen vuosikellon mukaisesti eri asioita käsitellään. Tuomme osaltamme näihin kokouksiin organisaatioittemme kuulumiset.

Olemme saaneet mandaatin jäseniltä, ja se luottamus velvoittaa meitä valvomaan jäsenistön etuja ja kehittämään työyhteisön toimintatapoja, jotta tasa-arvo sekä oikeudenmukaisuus toteutuvat. Olemme isolla sydämellä Jytyyn kuuluvien työntekijöiden puolella ja ajamassa heidän etujansa.

Olemme saaneet mandaatin jäseniltä, ja se luottamus velvoittaa meitä valvomaan jäsenistön etuja.

Luottamusmiehenä toimiminen on näyttänyt konkreettisesti sen, mitä luottamusmiestoiminta käytännössä on. Se, kuinka me voimme toimia ja jäsenistömme saa toiminnastamme parhaan hyödyn, kehittyy luottamusmieskoulutusten myötä.

On siis tärkeää osallistua vuosittain Jytyn koulutuksiin päivittämään ja kehittämään osaamistaan. Koulutuksissa pääsemme peilaamaan omaa osaamista, kuinka hyvin olemme omaksuneet koulutuksen annin ja saamme myös usein luottamusmieskollegoilta palautetta oppimisesta.

Luottamusmiestoiminta meillä Karelia-ammattikorkeakoulussa on yhteisen jytyläisen suunnan ylläpitämistä. Me luotamme jokaisen jäsenen kykyyn suunnitella omaa toimintaansa, mutta olemme heidän tukenaan kaikissa kysymyksissä, muutoksissa tai muissa työn tekemiseen vaikuttavissa asioissa. Jäsenet voivat hyödyntää, ja hyödyntävätkin, meitä luottamusmiehiä monissa erilaisissa asioissa ja tilanteissa.

On tärkeää osallistua vuosittain Jytyn koulutuksiin päivittämään ja kehittämään osaamistaan.

Meillä on tarjota työkaluja yhteiseen tekemiseen. Tavoitteena meillä on aina etsiä ratkaisuja yhdessä. Etsimme tai luomme yhteisen ymmärryksen käsiteltävästä sisällöstä ja poissuljemme haasteet, esteet tai sen, mikä asia missäkin tapauksessa on käsittelyssä. Ideoidaan mahdollisimman tehokkaita ratkaisuja ja sovitaan, miten ratkaisut viedään käytäntöön. Lopputulos voi olla myös se, että asiaa ei ole syytä viedä eteenpäin.

Koemme, että luottamusmiehenä meidän on pystyttävä toimimaan myös neutraalina toimijana. On annettava jäsenen olla aktiivinen oman asiansa suhteen ja luottamusmiehenä kehittyä kuuntelijana. Ja mikäli epäilemme omaa tulkintaamme, voimme aina kääntyä toistemme puoleen kannan ja mielipiteen selvittämisessä. Näin varmistumme siitä, että mahdollisten väärien päätösten tai tulkintojen haitat jäävät vähemmälle tai parhaimmillamme vältämme ne kokonaan. Luottamusmiehenä on mielenkiintoista olla.

Maarit Ignatius
pääluottamusmies

Ulla Kallio
luottamusmies

Karelia-ammattikorkeakoulu

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.