Työsuhde
06.05.2021

Etätyöstä on syytä sopia

Teksti: Viivi Vidgren Kuvat: Jyty

Ennen koronapandemiaa etätöihin suhtauduttiin monella työpaikalla nuivasti. Etätyön käytännön järjestelyihin liittyi monia epäselvyyksiä. Epäiltiin jopa, tulevatko työt tehdyksi kotona, missä pyykkikoneen tyhjennys saattaa pahimmassa lounaan jälkeisessä iltapäiväväsymyksessä vaikuttaa houkuttelevalta tekemiseltä.

Voitaneen todeta, että poikkeuksellinen vuosi on osoittanut, että työt tulevat tehdyksi paikasta riippumatta. Työntekijät ovat luottamuksen arvoisia.

Etätöihin siirryttiin keväällä 2020 kuitenkin nopeasti ja ennen muuta pakon edessä. Useista etätyöhön liittyvistä kysymyksistä jäi sopimatta, ja monilla työpaikoilla etätöihin siirryttiin poikkeustilanteessa ilman etätyösopimuksia (Yle uutiset 22.3.2021).

Toki monilla työpaikoilla etätyökäytännöt olivat selvät jo ennen kevättä 2020, eikä kaikilla aloilla etätyöstä ole työn luonteen vuoksi välttämättä tarvetta sopia. Joka tapauksessa osa työntekijöistä tekee etätyötä ilman etätyösopimusta.

Viimeistään silloin, kun etätyö perustuu vapaaehtoisuuteen eikä olosuhteiden pakkoon, on etätöistä syytä sopia.

Monet työntekijät ovat kyselytutkimusten mukaan viihtyneet etätöissä hyvin, ja he haluavat jatkossakin tehdä etätöitä mahdollisuuksien mukaan. Koronatilanteen väistyminen tuleekin suurella todennäköisyydellä muuttamaan työnteon tapoja: osa lähitöistä tullaan korvaamaan etätöillä. Viimeistään silloin, kun etätyö perustuu vapaaehtoisuuteen eikä olosuhteiden pakkoon, on etätöistä syytä sopia.

Ainakin seuraavista työnteon peruskysymyksistä on syytä sopia: työaika ja sen kirjaaminen, etätyöpaikka tai -paikat, työntekovälineet, etätyön vaikutus työsuhde-etuihin sekä se, millaisia työtehtäviä voi tehdä etänä ja miten ne kirjataan tai raportoidaan. Luettelointi ei ole tyhjentävä.

Lisäksi tärkeää on sopia etätyön ergonomiasta, työturvallisuudesta ja tietoturvasta. Mitä tulee viimeksi mainittuun, on määriteltävä esimerkiksi, mikä materiaali on salassapidettävää, missä työvälineitä säilytetään ja saako etätyötä tehdä esimerkiksi julkisessa tilassa tai yhteisöllisessä työtilassa.

On työntekijöiden etu ja turva, että etätyöstä (niin kuin monista muistakin asioista), sovitaan kirjallisesti. Kirjallinen sopimus, jonka sopimusehdot ovat selkeät kaikille osapuolille, vähentää epäselvyyksiä ja siten erimielisyyksiä.

Viimeistään silloin, kun etätyö perustuu vapaaehtoisuuteen eikä olosuhteiden pakkoon, on etätöistä syytä sopia.


Viivi Vidgren
Työmarkkinalakimies

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.