Näkökulmat
24.09.2020

Vaikutetaan äänestämällä

Jytyn valtuustovaalin ehdokaslista on vahvistettu, ja sähköinen äänestys on juuri alkamassa. Me jäsenet pääsemme toista kertaa valitsemaan valtuutetut suoralla jäsenäänestyksellä.

Mietimme varmaan samankaltaisia asioita kuin kunnallisvaalien yhteydessä, miksi äänestää, ketä äänestää, onko äänelläni vaikutusta, jne. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön vuoden 2017 kunnallisvaaleista tekemässä tutkimuksessa ”enemmän kuin neljä viidestä (84 %) äänestäneestä arvioi, että äänestämisen kokeminen kansalaisvelvollisuudeksi vaikutti vaaliuurnille lähtemiseen paljon tai melko paljon. Tätä mieltä olivat myös nuoret (80 %).”

Emme välttämättä koe samankaltaista velvollisuuden tunnetta liiton vaalissa, jossa suora jäsenäänestys on meille vielä uutta. Ehdokkaan löytäminen saattaa tuntua myös hankalalta, mikäli ei tunne ehdokkaita ennestään. Vielä ehtii tutustua oman vaalipiirin ehdokkaiden esittelyihin ja hankkimaan tarvittaessa lisätietoa äänestämistä varten.

Äänestämällä haluan osoittaa arvostukseni niille, jotka ovat valmiita hoitamaan asioita puolestani.

Mielestäni monialaisen liiton valtuuston tulisi olla pienoiskuva omasta jäsenistöstään, ja tähän voimme äänestämällä vaikuttaa. Eri vaalipiireistä valittavat hallinnon edustajat tuovat päätöksentekoon näkemyksensä ja kokemuksensa omalta alueeltaan sekä toimialaltaan. Toki päätöksiä tehdessä otetaan huomioon koko jäsenkenttä ja Jytyn etu. Toimiva moniääninen hallinto on monialaisen liiton kulmakivi, jykevä perusta jäsenten edunvalvonnalle ja liiton toiminnalle.

Itselläni on kokemusta liiton hallinnosta niin valtuustosta kuin hallituksesta ja sen myötä pidän tärkeänä, että hallinnossamme on niin uusia kuin ennestään mukana olleita päättäjiä. Useimmiten uudella toimijalla menee kauden alussa jonkin aikaa päästä sisälle ammattiliiton hallinnossa päätettäviin asioihin sekä kyseessä olevan toimielimen tehtäviin ja valtuuksiin. Myös toimintatavat ja kokoustekniikan haltuun otto voivat viedä aikaa. Edellä mainitun voin todeta koskevan uusia toimijoita iästä riippumatta.

Muistetaan, että me kaikki olemme joskus olleet ensikertalaisia tehtävässä, jos toisessa. Uudet toimijat tuovat uusia näkökulmia keskusteluun, mutta kokemuksellakin on oma paikkansa. Hallinnon on hyvä koostua eri-ikäisistä, uusista ja kokeneista toimijoista.

Äänestämisen aika on nyt käsillä. Käytetään saamaamme äänioikeutta. Äänestämällä haluan osoittaa arvostukseni niille, jotka ovat valmiita hoitamaan asioita puolestani. Miksi äänestäisit? Syystä viis, kiitos että äänestät!

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.