Ajankohtaista
29.05.2024

Millaisia kokemuksia jytyläisillä on yhdenvertaisuudesta työelämässä?

Yhdenvertaisuus ei täysin toteudu suomalaisilla työpaikoilla. Jytyn jäsenillä on vaihtelevia kokemuksia syrjinnästä, jota ilmenee esimerkiksi ikään, sukupuoleen tai etniseen taustaan liittyen.

Teksti: Anna Kurkela-Vilén Kuvat: Jyty

“Sukupuoli näyttää vaikuttavan siten, että it-puolen ja teknisiin tehtäviin tulee helpommin valituksi mies kuin nainen. Työpaikallamme ei tällä hetkellä tietääkseni ole seksuaalista häirintää, mutta muutama vuosi sitten se oli tavallista, kun esihenkilönä oli mies.”

“Minulta evättiin uralla eteneminen raskauden vuoksi. Asiasta oli sovittu paria kuukautta aiemmin, mutta raskausuutisen myötä asia ei edennytkään. Vastuullisempaa ja parempipalkkaista tehtävää tarjottiinkin toiselle.”

“Työyhteisössämme ei ole yhdenvertaista, hierarkia näkyy vahvasti. Olen myös kuullut sanottavan, että palkataan ennemmin mies. Se viittaa siihen, ettei päätöstä tehdä sopivuuden ja taitojen perusteella.”

Minulta evättiin uralla eteneminen raskauden vuoksi.

“Yhdenvertaisuutta olen kokenut saman ammatin omaavien kanssa.”

“Syrjintää on monenlaista. Vaikka muut työntekijät sen näkevät ja kuulevat, kukaan ei siihen puutu. Uskon, että siihen vaikuttaa pelko oman työn menetyksestä.”

“Kaupungin rekrytoinnin tietojärjestelmä ei kuulemma anna mahdollisuutta anonyymiin rekrytointiin. Alallamme on ihmeen vähän muita kuin valtaväestöön kuuluvia työntekijöitä vaikka asiakaskunta on erittäin monikulttuurista.”

Alallamme on ihmeen vähän muita kuin valtaväestöön kuuluvia työntekijöitä vaikka asiakaskunta on erittäin monikulttuurista.

“Yhdenvertaisuudesta kyllä puhutaan, käytännössä se ei toteudu. Pitkäaikaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden mielipiteistä ei välitetä. Uusia, nuoria työntekijöitä kuunnellaan, koska halutaan antaa hyvä kuva työnantajasta ja pitää heidät yrityksessä.”

“Työnantajani palkkaa järjestäen kolmikymppisiä vaikka hakijoita olisi ­muitakin.”

“Olen havainnut työ­urallani eri työpaikoissa työntekijöiden keskuudessa syrjintää, joka on liittynyt ikään, sukupuoleen, etniseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vammaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen. Toisenlaisia ihmisiä on esimerkiksi vähätelty ja haukuttu rasistisesti.”

“Erilaisuutta ei ymmärretä riittävästi, vaan oletetaan kaikkien mahtuvan samaan muottiin.”

Työnantajani palkkaa järjestäen kolmikymppisiä vaikka hakijoita olisi ­muitakin.

Lue myös: ”Työpaikkojen monimuotoisuus ei kehity paatoksellisella arvokeskustelulla”

Lue myös: Uusi työntekijä tuo aina muutoksen

Yhdenvertaisuus hyödyttää kaikkia

Yhdenvertaisuus on perusarvo, joka ohjaa lainsäädäntöä ja käytäntöjä työpaikoilla. Eriarvoisen kohtelun torjuminen on keskeistä.

Jytyläisten vastauksista käy ilmi, että yhdenvertaisuus ymmärretään eri tavoin. Vaikka työnantajat ja johto uskovat yhdenvertaisen kohtelun ja tasa-arvon toteutuvan, työntekijät saattavat kokea asian toisin. Ei ole oikeudenmukaista, jos samasta tehtävästä maksetaan erisuuruisia palkkoja. Myös etätyömahdollisuus pitäisi olla kaikilla samaa työtä tekevillä.

Ota epäselvissä tilanteissa yhteyttä luottamusmieheen. Jos työpaikalla on kiusaamista, pahoinvointia tai vihapuhetta, voi ottaa yhteyttä myös työsuojeluvaltuutettuun. Tukea saa lisäksi Jytyn aluetoiminnan asiantuntijoilta.

Työyhteisöissä pitää löytyä halukkuutta ja motivaatiota käsitellä rakenteellisia ongelmia.

Olen havainnut, että suomen tai ruotsin kielen lisäksi muita kieliä puhuvat kääntyvät usein minun puoleeni, mikäli kokevat tulleensa kohdelluksi epätasa-arvoisesti työssä. Työpaikoilla on saattanut olla ikäviä tilanteita. Yleensä ongelmat ovat alkaneet ratketa, kun olen ottanut yhteyttä työnantajiin.

Yhdenvertainen kohtelu ja ilmapiiri työpaikalla hyödyttää kaikkia. Siksi jokaisen kannattaisi nostaa epäkohtia esiin, eikä vain itseen kohdistuvia ongelmia, vaan myös työkaverin asiaa.

Työyhteisöissä pitää löytyä halukkuutta ja motivaatiota käsitellä rakenteellisia ongelmia. Meidän tulisi yhdessä keskustella siitä, kuinka yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmia sovelletaan. Johdolla on tärkeä rooli, sillä he näyttävät esimerkillään, että kaikenlaiseen häirintään, huonoon käytökseen ja epätasa-arvoiseen toimintaan oikeasti myös puututaan.


Liban Sheikh
Jytyn aluetoiminnan asiantuntija

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.