Ajankohtaista
28.02.2020

Kunta-alan henkilöstöstä 210 200 sote-alueille

KT Kuntatyönantajat on laskenut arvionsa siirtyvän henkilöstön määrästä Marinin hallituksen sote-uudistuksen pohjalta. Hallitusohjelmassa itsehallinnollisia alueita olisi nykytiedon mukaan yhteensä 23, joille siirtyy kunta-alalta 210 200 työntekijää.

Teksti: Sanna Pyysalo

Siirtyvään henkilöstöön sote-ratkaisussa kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen henkilöstö. Ympäristöterveydenhuollon henkilöstö ei siirtyisi ainakaan uudistuksen alkuvaiheessa. Kunta-alan henkilöstöstä 210 300 työskenteli vuoden 2018 tilaston mukaan puolestaan niissä tehtävissä, joiden tuottaminen jää tulevaisuudessakin kuntien vastuulle.

Työvoimakustannuksista siirtyisi itsehallintoalueille 52 prosenttia. Liikkeenluovutuksilla itsehallintoalueiden palvelukseen siirtyisi 172 900 henkeä 332 kunnasta tai kuntayhtymästä.

Uudenmaan erillisratkaisussa Helsingin kaupungille siirtyy maakunnan tehtäviä ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri muuttuu maakuntayhtymäksi. Lisäksi Uudellemaalle on tulossa neljä muuta itsehallinnollista aluetta.

Vuonna 2018 kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteli yhteensä 203 700 henkilöä. Tästä henkilöstöstä työskenteli kunnissa 90 300 (44 %) ja kuntayhtymissä 113 500 (56 %).

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä 15 prosenttia oli virkasuhteisia ja 85 prosenttia työsuhteisia.

Uudenmaan itsehallintoalueet pieniä työnantajia

Uudistuksen jälkeen suurin työnantaja olisi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, jonka osuus uusien itsehallintoaluiden henkilöstöstä olisi noin 11 prosenttia.

Muutoin Uudenmaan itsehallintoalueet olisivat pieniä työnantajia, joissa olisi 2 300-7 400 työntekijää. Pienin itsehallintoalueista olisi Itä-Uusimaa, jolla olisi vajaa 2 300 työntekijää. Se vastaa noin prosenttia itsehallintoalueiden henkilöstöstä.

Muita pieniä työnantajia olisivat Kainuu (3 400), Keski-Pohjanmaa (3 500), Keski-Uusimaa (3 700), Vantaa ja Kerava (4 200).

Arviot vain arvioita

Arviot siirtyvästä henkilöstöstä perustuvat Tilastokeskuksen Kuntasektorin palkat 2018 -aineistoon. Siirtyvien henkilöiden määrä on arvioitu hyödyntäen toimiala-, ammattinimike- ja työnantajatietoja.

Kaikkea maakunnille siirtyvää henkilöstöä ei voi kuitenkaan kattavasti arvioida näillä rajauksilla, sillä kunnat ovat organisoineet henkilöstönsä monin eri tavoin.

Tukitoiminnoissa työskentelevä henkilöstö siirtyy itsehallintoalueiden palvelukseen, jos henkilön työstä puolet liittyy siirtyviin tehtäväalueisiin. Tilastoaineisto ei kuitenkaan sisällä tietoa työntekijöiden työnkuvista. Tämän vuoksi erityisesti siirtyvän tukipalvelu- ja hallintohenkilöstön määrän arviointiin liittyy tilastollista epävarmuutta.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.