Työsuhde
07.05.2020

Vastuuvakuutus korvasi jäsenen oikeudenkäyntikulut

Työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta oikeuteen haastettu Jytyn jäsen ei saanut tuomiota ja hänet vapautettiin syytteistä. Hänen oikeudenkäyntikulujensa maksamisessa auttoi Jytyn vastuuvakuutus.

Teksti: Anne Sarvi Kuvat: Scandinavian Stock Photo

Esimiestehtävissä työskentelevä jäsen kääntyi puoleeni saatuaan haasteen käräjäoikeuteen. Jäsenelle vaadittiin rangaistusta useasta rikosnimikkeestä. Syytteiden taustalla oli työpaikalla tapahtunut valitettava työtapaturma, jossa päällikön alaisuudessa toiminut työntekijä menehtyi.

Esimiesasemassa olevaa Jytyn jäsentä syytettiin haastehakemuksessa muun muassa työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta, ja häneltä vaadittiin lisäksi kärsimyskorvausta ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Perusteluna esitettiin muun muassa riittämätöntä perehdytystä, laitteen viallisuutta ja vikojen korjaamisen laiminlyöntiä.

Jäsenen yhteydenoton saatuani asialla oli jo kiire, sillä oikeudenistuntopäiväkin oli jo selvillä ja aikaa ei ollut hukattavaksi. Keskustelin asiasta jäsenen kanssa, ja kävimme läpi yhdessä asian taustat sekä tapahtumat. Tältä pohjalta laadin vakuutusyhtiölle oikeusturvahakemuksen. Sillä välin jäsen selvitti paikkakunnaltaan sopivan asianajajan, joka pystyi ottamaan asian hoidettavaksi annetussa kireässä aikataulussa.

Käräjäoikeus velvoitti valtion maksamaan ¾ jäsenen oikeudenkäyntikuluista, ja loput kuluista maksettiin Jytyn vastuuvakuutuksesta.

Kiirehdin asiassa vakuutusyhtiötä, ja saimmekin myönteisen oikeusturvapäätöksen nopeutetussa aikataulussa. Oikeus käsitteli asiaa perinpohjaisesti kuullen useita todistajia muun muassa työpaikan perehdytyskäytäntöihin, laitteiden työturvallisuuteen ja työtapaturmaan liittyen.

Lopputuloksena käräjäoikeus totesi, että jäsen oli syyllistynyt työturvallisuusrikokseen lähinnä vähäisen vaarantamisen tasolla, eikä asialla ollut syy-yhteyttä tapahtuneeseen kuolemantapaukseen. Teon vähäisyyden vuoksi tuomioistuin jätti jäsenen tuomitsematta rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja hylkäsi jäsenen osalta kaikki muut syytteet.

Jäsenen ei tarvinnut myöskään maksaa vastapuolen oikeudenkäyntikuluja eikä vaadittuja kärsimyskorvauksia. Käräjäoikeus velvoitti valtion maksamaan ¾ jäsenen oikeudenkäyntikuluista, ja loput kuluista maksettiin Jytyn vastuuvakuutuksesta. Todella vaikeassa ja henkisesti raskaassa tilanteessa vastuuvakuutus vähensi huolta ja murhetta taloudellisesta puolesta ja asian sai nopeasti asiantuntijan hoidettavaksi.


Anne Sarvi
työmarkkinalakimies

Vastuuvakuutus korvaa 60 000 euroon asti

Jytyn jäsenet ovat vakuutettuja vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella. Näistä kahdesta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja korvaava oikeusturvavakuutus on paremmin tunnettu ja useammin käytetty.

Jäsenen vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, jotka jäsen on ammatissaan virheellä tai laiminlyönnillä aiheuttanut työnantajalleen, työtoverilleen tai sivulliselle henkilölle ja josta jäsen lain mukaan on korvausvastuussa. Vastuuvakuutuksen korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 60 000 euroa. Omavastuu on 100 euroa.

Ole yhteydessä Jytyn lakimieheen aina ennen kuin haet vastuuvakuutukseen liittyvää päätöstä. Vastuuvakuutus on voimassa Pohjoismaissa.

Lue lisää Jytyn vakuutusturvasta ja tarkoista vakuutusehdoista Ifin nettisivuilta: www.if.fi/jyty

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.