På svenska
15.02.2023

Valvåren är här!

Text: Jaana Parkkola Bilder: Jyty

Riksdagsvalet hålls denna vår efter en väldigt exceptionell period. Knappt någon kunde vid tiden för det förra riksdagsvalet föreställa sig vad som skulle hända de följande åren. Detta är en utmaning som våra beslutsfattare alltid haft, men som framhävs i dessa tider: hur kan vi förutsäga och förbereda oss på det kommande samt fatta beslut som skulle visa sig vara visa ännu om flera år och årtionden, till och med århundraden.

Beslutsfattarna fattar inte beslut i ett vacuum, utan politiken är alltid en reflektion av det omgivande samhället. Det är vi som bestämmer beslutsfattarna. Detta är demokratins kärna men samtidigt en prövosten för beslutsfattandets hållbarhet. I stället för politiska snabbvinster behöver vi mod att tänka på kommande generationer, på dem som ännu inte kan rösta. Detta mod behövs främst av oss röstare.

Jyty har publicerat sina egna riksdagsvalsmål (på finska), där vi utgår från att det inför osäkerheten och hotbilderna som färgar framtiden är viktigt att sköta om grundpelarna i vårt välfärdssamhälle: förtroende och samarbete. En fungerande offentlig sektor är grunden för förtroendet för vårt välfärdssamhälle. Högklassiga offentliga tjänster håller i gång detta land, och för det behövs välmående arbetstagare.

I stället för politiska snabbvinster behöver vi mod att tänka på kommande generationer, på dem som ännu inte kan rösta.

Vi betonar i våra riksdagsvalsmål betydelsen av en fungerande arbetsmarknad. Vår ordförande Jonna Voima tar i sin kolumn upp varför vi behöver en ny Finlandsmodell. Om den allmänna lönenivån alltid fastställs enligt exportindustrin kommer löneskillnaden mellan könen att ytterligare öka. Så kan det inte fortsätta. I helhetsbedömningen av programmet för lika lön som Social- och hälsovårdsministeriet (STM) publicerade i början av februari konstateras att löneskillnaden mellan könen i Finland är 15,6 procent, något som är klart större än i EU-länderna i medeltal. ”Främjande av lönejämställdhet är en konstitutionell plikt för statsmakten”, konstaterades i STM:s underrättelse som behandlade ärendet.

I våra mål tar vi också upp vikten och brådskan av klimatåtgärder. Jyty är med i kampanjen Rättvis omställning nu! (på finska), vilken koordineras av Finnwatch och vars mål är att förankra riksdagsvalskandidater och organisationer vid att stoppa klimatkrisen och förstörelsen av naturen. Klimatåtgärderna förändrar arbetsplatser och hurdant kunnande som behövs i framtiden. Därför är det viktigt att se till att förändringen behandlar människor rättvist och att vi stöder dem som mest påverkas av förändringarna.

Valdebatten intensifieras ju närmare början av april vi kommer. Jag hoppas att diskussionen trots syn- och värderingsskillnader hålls konstruktiv för samhällets enighet. Genom smutskampanjer och riktade trakasserier vinner ingen.

Styrka och visdom i valet till alla kandidater och deras stödtrupper!


Jaana Parkkola
Chefredaktör

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.