På svenska
14.06.2023

Ofta frågat:

Vad innebär diskriminering vid arbetssökning?

"Jag misstänker att jag har blivit diskriminerad vid en arbetssökning. Vad ska jag göra?"

Text: Milja Pertola Bilder: Jyty

I diskriminerings- och jämställdhetslagen förbjuds diskriminering vid anställningar. Till ett tjänsteförhållande ska den mest meriterade väljas, men till ett arbetsavtalsförhållande kan man välja den sökande som arbetsgivaren anser vara mest lämpad förutsatt att valet inte har förrättats på diskriminerande grunder. Ingen får diskrimineras till exempel på grund av hälsotillstånd, kön, sexuell läggning, ålder, nationalitet eller graviditet.

Med diskriminering vid anställningar avses att den arbetssökande har behandlats sämre än andra på grund av någon av de egenskaper som avses i diskriminerings- och jämställdhetslagen. Det kan till exempel vara frågan om förbjuden diskriminering då en arbetsgivare vägrar att anställa någon på grund av hens sexuella läggning eller när en mindre meriterad man väljs till en uppgift i stället för en mer meriterad kvinna.

Ingen får diskrimineras till exempel på grund av hälsotillstånd, kön, sexuell läggning, ålder, nationalitet eller graviditet.

Om du misstänker att du blivit diskriminerad i en anställningssituation på grund av någon av de förbjudna orsakerna som avses i jämställdhetslagen kan du för att reda ut saken kontakta arbetarskyddsmyndigheten vid Regionförvaltningsverket eller från och med 1.6.2023 också diskrimineringsombudsmannen. I sådana på könet grundade förbjudna diskrimineringsfall som aves i jämställdhetslagen kan du kontakta jämställdhetsombudsmannen.

Den som blir utsatt för diskriminering har rätt att få ersättning av en arbetsgivare som i strid med diskriminerings- och jämställdhetslagen har diskriminerat hen eller har tillgripit motåtgärder mot hen. Kontakta förbundets kansli i ärenden som gäller krav på ersättning.


Milja Pertola
Arbetsmarknadsjurist

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.