På svenska
14.06.2023

Om det inte är trasigt, slå inte sönder det

Text: Jonna Voima Bilder: Jyty

Vi i Jyty strävar efter att komma överens med alla riksdagspartier. För oss är det inte så betydelsefullt vilket parti som sitter i regeringen, utan hurdan politik partiet i fråga främjar.

Som fackförbund är de viktiga sakerna för oss naturligtvis frågor om en fungerande arbetsmarknad och arbetstagarnas välfärd. Därför oroar regeringsprogramförhandlingarna som i skrivande stund hålls på Ständerhuset. Enligt förhandsinformationen kan regeringsprogrammet som är under uppbyggnad komma att ha stora, tyvärr också negativa effekter på hur det finländska arbetslivet i fortsättningen ser ut.

Man har antytt bland annat att överge den allmänbindande karaktären, att inkräkta på stödstrejksrätten och att skära ned på det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet. Lokalt avtalande, Södra Kajens favoritbarn, finns också på förslagslistan. Det vill man öka. Visst passar det oss, bara det sker genom kollektivavtalssystemet.

Lokalt avtalande är rent allmänt en speciell sak. Man pratar mycket om det och vissa partier driver på det, men det känns som om existerande möjligheter till lokalt avtalande inte används. Mången arbetsgivare vill betala medlemsavgifter till ett arbetsgivarförbund just av den orsaken att någon annan sköter förhandlingarna för hens del. Jag förstår helt. Att förhandla är långsamt och svårt, och företagen har säkert annat att göra.

Organisering – såväl arbetsgivarnas som arbetstagarnas – ger oss stabilitet och förutsägbarhet.

Om det inte är trasigt, slå inte sönder det. I det finska arbetslivet är många saker bra. Det lönar sig att hålla fast vid dessa. Det lönar sig inte att hålla någon som fiende för att de hör till ett förbund. Organisering – såväl arbetsgivarnas som arbetstagarnas – ger oss stabilitet och förutsägbarhet.

Så klart finns det också alltid rum att förnyas och förnya. Förnyelser får dock inte ske utan att beakta fackförbundens syner. En treparts beredelse av arbetsmarknadsärenden och respekt för fackföreningsrörelsens syn i lagstiftningen är Jytys absoluta krav till den nya regeringen.

När man talar om att balansera den offentliga ekonomin är det skäl att komma ihåg att de offentliga tjänsterna är grundstenen i vårt samhälle, och att de måste hållas högklassiga. Det är onödigt att ställa den offentliga och privata sektorn mot varandra. De stöder varandra. Ingendera skulle existera utan den andra, och man bör se till bådas verksamhetsförutsättningar. Bara så kan Finland vara framgångsrikt.


Jonna Voima
Jytys ordförande

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.