På svenska
13.09.2023

3000 euros skadestånd

En Jyty-medlem permitterades i strid mot arbetsavtals­lagen

Text: Jimi Paavola Bilder: iStock, Jyty

Vad hände? 

En Jyty-medlem fick av sin arbetsgivare ett andra permitteringsmeddelande. Kort efter detta noterade hen att arbetsgivaren hade anställt nya arbetstagare utan att erbjuda hen arbetet tillbaka. När medlemmen hade hört att arbetsgivaren hade erbjudit nya arbetstagare arbete – men inte hen själv – kontaktade medlemmen själv arbetsgivaren, som fortsättningsvis påstod att det inte fanns arbete att erbjuda hen. Medlemmen kontaktade Jytys anställningsrådgivning och det kom fram att två nya arbetstagare redan en tid hade utfört medlemmens arbetsuppgifter antingen på heltid eller under en del av sin arbetstid. 

 

Vad säger arbetsavtalslagen? 

När en arbetsgivare permitterar en arbetstagare bör arbetsgivaren i första hand erbjuda sin permitterade arbetstagare arbete om sådant dyker upp. Arbetsgivaren får inte anställa nya arbetstagare för att utföra en permitterad arbetstagares arbetsuppgifter exempelvis på grund av lägre lönekostnader. Om arbetsgivaren ändå går emot arbetsavtalslagen och anställer nya arbetstagare i en dylik situation gör sig arbetsgivaren skyldig till verksamhet som strider mot arbetsavtalslagen och en skadeståndsskyldighet gentemot arbetstagaren uppstår. 

 

Hur löstes ärendet? 

Jyty knöt ett förlikningsavtal med arbetsgivaren, i vilket arbetsgivaren förpliktigades att betala medlemmen ett skadestånd på 3000 euro för fortsatt ogrundad permittering i strid med arbetsavtalslagen. Dessutom förpliktigades arbetsgivaren att kalla den permitterade medlemmen tillbaka till arbetsuppgifterna i enlighet med hens arbetsavtal. 

 

Vad bör man komma ihåg? 

Till det som utgör grunderna för arbetsgivarens skyldigheter hör att erbjuda arbete för sina anställda arbetstagare. Denna skyldighet försvinner inte genom permittering, utan anställningen förblir till nästan alla skyldigheter fullt i kraft. När det erbjudna arbetet faktiskt tillfälligt minskat eller fallit bort helt, fryses enbart lönen för en liten tid. Arbetsgivaren har fortfarande skyldighet att erbjuda arbete i första hand till en permitterad arbetstagare när det igen finns arbetsavtalsenliga eller övriga arbetsuppgifter att erbjuda. 


Jimi Paavola
Arbetsmarknadsjurist

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.