Näkökulmat
29.08.2019

Hallitusohjelma kunnianhimoinen, ja pitääkin olla

Työttömyysturva ja työttömien palveluiden uudistus on tekeillä ja aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet puretaan, kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty. Tilalle valmistellaan henkilökohtaisempaa mallia. Palkkatuen käytön lisääminen yksityiselle sektorille ja palkkatuen uudistaminen kolmannelle sektorille tullaan tekemään yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa niin, ettei vaaranneta työehtosopimusten mukaista työtä tai vääristetä kilpailua.

Tasa-arvoa parannetaan lainsäädännön keinoin. Henkilöstön, henkilöstöedustajien ja yksittäisten työntekijöiden oikeuksia ja tosiasiallisia mahdollisuuksia puuttua tehokkaammin palkkasyrjintään vahvistetaan muun muassa palkka-avoimuutta laajentamalla. Samapalkkaisuusohjelmalla edistetään palkkatasa-arvoa ja tähän liittyy myös se, että arvioidaan työ- ja virkaehtosopimusten sukupuolivaikutukset. Perhevapaauudistus on myös valmisteilla siten, että äideillä ja isillä on saman verran kiintiöityjä kuukausia. Rekrytointisyrjintää ehkäistään esimerkiksi selvittämällä nimettömän työnhaun käyttöä.

Työelämän uudistuksia valmistellaan kolmikantaperiaatteella. Työn alla tulevat olemaan muun muassa yhteistoimintalain uudistaminen, paikallisen sopimisen lisääminen työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän kautta, työaikajoustot, nollatuntisopimukset ja työperäinen maahanmuutto. Osaamisen kehittäminen työelämässä ja oppisopimus ovat myös mukana hallitusohjelmassa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen, mukaan luettuna pelastustoimi, siirretään 18 maakunnalle. Maakunnat tekevät yhteistyötä keskenään, ja palveluita on mahdollisuus käyttää yli maakuntarajojen. Erityistason palveluiden turvaamiseksi muodostetaan viisi yhteistoiminta-aluetta, jotka pohjautuvat voimassaoleviin erityisvastuualueisiin (erva). Vaiheittainen siirtyminen maakuntiin valmistellaan 2020 loppuun mennessä ja samalla selvitetään, mitä tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta siirretään maakunnille.

Kaikkiin yllä mainittuihin valmisteluihin Jyty vaikuttaa suoraan tai välillisesti, ja myös lopputulokseen!

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.