Hyvinvointi
17.06.2021

Lukijalta:

Läheisten auttaminen on näkymätöntä työtä

Tiedämme, että tulevaisuudessa työikäinen väestö vähenee samaan aikaan kun ikääntyvä yhteiskunta tarvitsee yhä enemmän työikäisten hoivapanosta.

Teksti: Andrea Lorenz-Wende, Marjo Ring Kuvat: Scandinavian Stockphoto

Työn maailmassa kuitenkin unohtuu usein, ettei työntekijä ole ainoastaan työntekijä, vaan hän on samanaikaisesti myös vanhempi, isovanhempi sekä omien vanhempiensa lapsi.

Työikäisistä ihmisistä arviolta noin 1,25 miljoonaa tarjoaa eriasteista apua sekä hoivaa läheiselleen, mutta työelämässä tämä hoivavastuu jää usein näkymättömäksi. Voidaan kysyä, kuinka tietoisia esimiehet tai kollegat ovat työyhteisön jäsenten työn ulkopuolisista vastuista?

Monimuotoista vastuuta

Lasten hoitamiseen liittyvät työelämän joustot kuten perhevapaat ovat jo itsestään selviä, mutta läheisen aikuisen hoivaan liittyviä haasteita ja jouston tarpeita ei vielä tunneta samalla tavoin. Aikuisia läheisiään hoivaaviin työntekijöihin saatetaan suhtautua jopa kummeksuen.

Lasten hoidosta on normaalia puhua, mutta aikuisten hoiva jää usein keskusteluissa näkymättömäksi. Kuitenkin esimerkiksi omien tai puolison ikääntyvien vanhempien auttamiseen suhtaudutaan yksilötasolla samalla tavoin luonnollisena ja myös velvoittavana auttamisena kuin lastenkin auttamiseen. Tästä huolimatta esimerkiksi kahvipöytäkeskusteluissa aihetta ei nosteta esille niin itsestään selvänä osana arkea kuin puhuttaessa omien lasten kommelluksista tai saavutuksista.

Lasten hoidosta on normaalia puhua, mutta aikuisten hoiva jää usein keskusteluissa näkymättömäksi.

 

Naisvaltaista hoivaa

Palvelurakenteen muutos lisää osaltaan työikäisten hoivavelvoitteita. Tutkimusten mukaan hoiva kasautuu erityisesti keski-ikäisille tyttärille. Usein puhutaankin siitä, että hoivavastuu on sukupuolittunut selkeästi eli naiset ovat aina kantaneet suurimman vastuun ikääntyvien läheisten huolenpidosta, kuten myös kansainväliset tutkimukset osoittavat.

Esimerkiksi Suomessa 45–54-vuotiaiden ikäryhmässä 48 prosenttia naisista auttoi oman talouden ulkopuolisia läheisiään, kun miehistä samassa ikäryhmässä vastaava luku oli 37 prosenttia. Läheisen ihmisen hoivaan liittyy usein ajatus, että hoivaamme toista kuten haluaisimme itseämme hoidettavan.

Hoiva kasautuu erityisesti keski-ikäisille tyttärille.

Omaishoitajat toivovat voivansa jatkaa työssään

Työ on monelle omaishoitajalle ja läheisavun antajalle tärkeä voimanlähde, joka auttaa jaksamaan myös työn ulkopuolisia velvollisuuksia. Toisaalta läheisistään huolehtiville kertyy poissaoloja töistä muita työntekijöitä useammin, mikä saattaa johtaa kokemukseen taakkana olemisesta työyhteisölle.

On kuitenkin osoitettu, että läheisistään huolehtivat ovat sitoutuneita ja hyviä työntekijöitä. Jostain syystä hoivavastuussa olevat työntekijät eivät itse näe omaa arvoaan työntekijöinä.

Työelämässä on virallisia joustoja hoivatilanteiden varalle, mutta jostain syystä näitä joustoja ei käytetä. Osittain taustalla ovat asenteet. Lähijohtajien sekä kollegoiden tuki on keskeinen tukien käytölle. Avoimuus hoivavastuista auttaa työntekijöitä jaksamaan ja parantaa organisaation työkulttuuria ja hyvinvointia kaikkien parhaaksi.

Andrea Lorenz-Wende
Marjo Ring

Andrea Lorenz-Wende toimii suunnittelijana Omaishoitajaliiton työikäisille omaisiaan auttaville suunnatussa Rahkeet riittämään -hankkeessa.

Marjo Ring toimii Mielen hyvinvoinnin asiantuntijana Omaishoitajaliitossa.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.