Työsuhde
16.12.2021

Jäsenelle maksettiin tuhansien eurojen palkkasaatavat takautuvasti

Jäsenelle oli jätetty maksamatta useita työaikaan liittyviä korvauksia. Myöskään kuukausipalkka ei ollut ollut työehtosopimuksen mukainen.

Teksti: Viivi Vidgren Kuvat: Pixabay, Jyty

Ammattiliitto Jyty auttaa ja on tukena työelämän ongelmatilanteissa. Tutustu Jytyn jäsenetuihin ja liity jäseneksi! Lisätietoja Jytyn nettisivuilla.

Yksityisellä sektorilla työskennellyt Jytyn jäsen otti kesällä yhteyttä työsuhdeneuvontaan. Jäsen epäili, etteivät hänen jo päättyneen työsuhteensa ehdot olleet olleet sovelletun työehtosopimuksen mukaiset. Jäsen oli työskennellyt alle kymmenen työntekijän suuruisen työnantajan palveluksessa noin kaksi vuotta.

Työntekijän oikeutta mahdollisiin takautuvasti maksettaviin saataviin selvitettiin muun ohella työsopimusten ja työaikakirjanpidon perusteella. Asian selvittämisen myötä kävi ilmi, että jäsenellemme oli jätetty maksamatta useita työaikaan liittyviä korvauksia, kuten ylityökorvaukset ja työehtosopimuksen mukaisina lepopäivinä tehdystä työstä maksettavat korvaukset. Myöskään kuukausipalkka ei ollut ollut työehtosopimuksen mukainen.

Työnantajalle lähetettiin selvityspyyntö asiasta. Työnantajan edustaja oli pahoillaan tapahtuneesta. Myös hän oli halukas selvittämään asian.

Asia ratkaistiin lopulta sovinnollisesti, mikä oli sekä jäsenen että työnantajan toive. Asiassa tehtiin sopimus, jossa sovittiin työehtosopimuksen mukaisten maksamatta jätettyjen palkkasaatavien maksamisesta jäsenelle takautuvasti. Palkkasaatavia oli useiden tuhansien eurojen suuruudesta.

Liukumasaldotunnit ja ylityö eivät ole toistensa synonyymejä.

Yleisesti esimerkiksi ylitöiden osalta voidaan todeta, että työntekijän on syytä muistaa, että jos töitä on liikaa eikä niitä ole mahdollista tehdä säännöllisenä työaikana, olisi syytä pyytää työnantajalta kirjallinen ylityölupa. Liukumasaldoon tehdyt tunnit eivät tule samalla tavalla korvattaviksi kuin ylityöt. Liukuvaa työaikaa ja liukumasaldoa ei ole lähtökohtaisesti tarkoitettu järjestelyksi, jossa suuren työmäärän takia työntekijä ylittää jatkuvasti säännöllisen työaikansa. Liukumasaldotunnit ja ylityö eivät siis ole toistensa synonyymejä.

Ylityö on työnantajan aloitteesta tehtyä työtä, joka ylittää säännöllisen työajan ja työehtosopimuksessa määrätyn ylityörajan.

Liukuva työaika puolestaan tarkoittaa sitä, että työntekijä voi liukuvasta työajasta tehdyn sopimuksen rajoissa päättää työtuntiensa sijoittamisesta eli lähinnä töiden aloittamis- ja lopettamiskellonajasta. Toki työntekijä voi halutessaan käyttää liukumaa siten, että tekee joskus pidemmän päivän työtilanteen vaatiessa.


Viivi Vidgren
Työmarkkinalakimies

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.