Työsuhde
19.12.2019

Henkilöön liittyvä irtisanomisperuste pähkinänkuoressa

Jotta työnantaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen, työnantaja tarvitsee siihen irtisanomisperusteen. Irtisanomisperuste voi olla joko henkilöön liittyvä taikka tuotannollinen ja taloudellinen.

Teksti: Heikki Wilén

Kun työnantaja irtisanoo työsopimuksen tuotannollisella tai taloudellisella syyllä, silloin irtisanominen ei kohdistu työntekijän virheisiin tai laiminlyönteihin, vaan tarkoituksena on, että irtisanominen kohdistuu tiettyyn tehtävään eikä irtisanomiseen vaikuta se, kuka kyseistä työtä tekee. Henkilöön liittyvä irtisanomisperuste kohdistuu yleensä työntekijän virheisiin tai laiminlyönteihin.


Lain mukaan henkilöön liittyvän perusteen tulee täyttää asiallisen ja painavan syyn vaatimus. Lisäksi irtisanominen edellyttää, että työntekijä rikkoo tai laiminlyö laista tai työsopimuksesta johtuvia velvoitteita. Pääsääntö on, ettei työntekijää saa irtisanoa ennen kuin häntä on varoitettu samasta tai samankaltaisesta rikkomuksesta tai laiminlyönnistä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työntekijän pitää rikkoa tai laiminlyödä hänen työsuhteensa kannalta olennaista velvoitetta. Vasta jos hän toistaa saman menettelyn, hänet voidaan irtisanoa. Toisaalta tämä myös tarkoittaa, että jos työntekijällä on varoitus esimerkiksi myöhästymisestä, ei häntä lähtökohtaisesti voida irtisanoa työtehtävien laiminlyönneistä.

Yllä sanottu johtaa siihen, että varoituksen merkitys irtisanomistilanteissa korostuu. Jos työntekijällä on varoitus samasta asiasta alla, irtisanomiskynnys laskee. Vastaavasti ilman varoitusta irtisanomiskynnys on korkealla.

Laki mahdollistaa työntekijän irtisanomisen myös ilman varoitusta. Tällöin kuitenkin edellytetään vakavaa rikkomusta tai laiminlyöntiä. Lisäksi on mahdollista työsuhteen purkaminen, joka tarkoittaa, että työsuhde päättyy välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Tällöin rikkomuksen tai laiminlyönnin tulee täyttää erittäin painavan syyn vaatimus. Purkamistilanteessa kyse voi olla esimerkiksi työnantajalta varastamisesta tai väkivallasta työpaikalla.

Malliesimerkki työsuhteen päättämistä koskevasta oikeuskäytännöstä on korkeimman oikeuden tuomio (KKO 2016:62), jossa poistumistarkastuksessa työntekijän laukusta oli löytynyt yksi vesimeloni ja neljäsosa hunajamelonia. Tämän johdosta työnantaja purki työsuhteen. Lopulta korkein oikeus katsoi, että tapauksessa ei ollut purkuperustetta eikä irtisanomisperustettakaan, koska työntekijällä ei ollut varoitusta alla.

Heikki Wilén
Työmarkkinalakimies, Jyty

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.