Ammatit
14.11.2019

Päiväkodin johtaja teki YAMK-tutkinnon työn ohella

Heidi Laukkanen työskentelee päiväkodin johtajana kahdessa kuopiolaisessa yksityisessä päiväkodissa, Touhula Ankkurissa ja Touhula Rautaniemessä. Työnsä ohella hän suoritti Savonia-ammattikorkeakoulussa kolmivuotisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, sosionomi YAMK:n, josta valmistui marraskuun 2016 lopussa. Pohjakoulutukseltaan hän on sosionomi AMK, ja on suorittanut myös lähiesimiestyön ammattitutkinnon.

Teksti: Anna-Liisa Pekkarinen Kuvat: timo hartikainen
Jytyläinen Heidi Laukkanen suoritti sosionomi YAMK -tutkinnon töiden ohella.

– Olihan se vaativa puserrus, kun lisäksi työskentelin vielä lastentarhanopettajanakin päiväkodin johtajan töiden ohella. Mutta olen tekevä ihminen, enkä helposti stressaa, jytyläinen Heidi Laukkanen kertoo.

Hän lisää, että nyt 2-vuotias tytär Eevi ei ollut silloin vielä syntynyt, joten opiskeluihin oli paremmin aikaa.

Äitiysvapaalta palattua lastentarhanopettajan tehtävät jäivät pois, ja Laukkanen siirtyi kahden päiväkodin hallinnolliseksi johtajaksi.

Nyt hän on juuri jäänyt toiselle äitiysvapaalleen, sillä marraskuun lopussa perheeseen syntyy uusi vauva. Perheeseen kuuluu lisäksi Petri-puoliso ja hänen 8-vuotias poikansa.

Heidi Laukkasen mukaan YAMK-tutkintoa arvostetaan työmarkkinoilla, joskaan sitä ei välttämättä tunneta yhtä hyvin kuin yliopistotutkintoja.

Koulutus opetti katsomaan tulevaan

Kolme vuotta kestäneisiin YAMK-opintoihin pystyi hakemaan, kun omasi vähintään kolmen vuoden työkokemuksen.

– Illat menivät tehtäviä tehden ja tentteihin valmistautuessa, ja ryhmätöitä oli paljon. Kerran kuussa perjantaina ja lauantaina oli lähipäivät, ne kuittasin vuosilomista tai pidin palkattomana, Laukkanen kertoo.

Opiskelu oli moniammatillista yhteistyötä, koska sosionomien lisäksi opiskelijoina oli esimerkiksi sairaanhoitajia ja liiketalouden parissa työskenteleviä, kukin hyvin erilaisilla työ- ja elämänkokemuksilla.

Motivaation tiukkaan opiskeluunsa hän sai halusta kehittyä työssään. Siitä kertoo suuntautumisvaihtoehdon valintakin: kehittäminen ja johtaminen.

– Koulutus opetti miettimään miten työtäni ja alaa yleensä voi kehittää, katsomaan tulevaan.

Haaveena Laukkasella on päästä aikanaan asiantuntija- ja kehittämistehtäviin, kenties hankkia vielä pedagogisiakin opintoja. Varhaiskasvatus, perhetyö ja lastensuojelu kiinnostavat. Laukkasesta YAMK-tutkinto riittää uralla etenemiseen ja hän kokeekin, että tutkinnon suorittamisesta on hänelle paljon hyötyä tulevaisuutta ajatellen.

”Teen työtäni yrittäjähenkisesti”

Lapsia kahdessa päiväkodissa on noin 120. Laukkasen työpäivät täyttyvät arjen hallinnasta: työntekijöiden riittävyydestä huolehtimisesta, käyttö- ja täyttöasteiden seurannasta, työvuorosuunnittelusta, asiakasrekisterien ylläpidosta, budjetoinnista, laskujen hyväksynnästä sekä yhteistyöstä perheiden kanssa.

Lisäksi markkinointi kuuluu yksityissektorilla päiväkotien johtajan tehtäviin.

– Osallistumme alueellisiin perhetapahtumiin ja käymme perhekerhoissa kertomassa toiminnastamme.

– Teen työtäni yrittäjähenkisesti, sillä olen tulosvastuussa. En kuormitu helposti, enkä tuo töitä kotiin. Vain äkillisiä, seuraavan aamun sairauspoissaolojen sijaisuusjärjestelyjä saatan tehdä illalla. Tarvittaessa sijaistan itse, jos sijaista ei löydy.

Kuopiossa toimijoita yksityisellä päiväkotisektorilla riittää. Kaupunki ostaa niiltä päivähoitopalveluja palveluseteleillä, joskin Laukkanen toteaa, että yhteistyö kaupungin sekä muiden yksityisten päiväkotien kanssa voisi olla monipuolisempaakin.

”Saan vaikuttaa ja ratkaista ongelmia”

Laukkanen on Touhula Varhaiskasvatus Oy:n Kuopion Touhuloiden yksi pitkäaikaisimmista työntekijöistä 8 työvuodellaan. Hänestä on ollut mielenkiintoista seurata yrityksen kasvua alun alle kymmenestä päiväkodista nykyiseksi yli 180 päiväkodin valtakunnalliseksi toimijaksi.

Työssä antoisinta ovat vaihtelevat työpäivät ja monipuolinen työnkuva. Erityisen suuri merkitys on hyvällä työilmapiirillä. Hänen opinnäytetyönsä aiheena olikin työhyvinvointi ja motivaatio.

– Työssäni pystyn vaikuttamaan työhyvinvointiin. Kun huomaan ongelmia, ratkaisen niitä niin pitkälle kuin omalla toiminnallani voin.

Vertaistukea omaan työhönsä Laukkanen saa Touhulan muilta esimiehiltä.

Haastavuutta työhön tulee äkillisesti muuttuvista tilanteista. On osattava nähdä, missä on ensisijainen tarve, ja priorisoida ajankäyttöään.

Opiskelut ja työkokemus ovat tuoneet tekemiseen varmuutta, josta työnantaja on antanut positiivista palautetta.

– Saan tehdä työtäni omalla persoonallani ja tuoda esiin vahvuuksiani ja osaamisalueitani. Ideoitani ja ajatuksiani kuunnellaan, ja ne otetaan huomioon, kiittää Laukkanen.

Sosiaalialan YAMK-tutkinto

– Koulutuksen nimi: Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kehittäminen ja johtaminen.
– Antaa valmiuden toimia esimies- ja kehittämistehtävissä.
– Laajuus: 90 opintopistettä, 3 vuotta.
– Pääsyvaatimuksena 3 vuoden työkokemus, myös yrittäjyys huomioidaan.
– Ei pääainetta, painopistealueena sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen ja johtamiseen liittyvän osaamisen syventäminen.
– Monimuotototeutus lähiopetuspäivineen.
– Koulutuksen tuottama osaaminen antaa valmiuksia työympäristön kehittämishaasteiden tunnistamiseen ja niihin vastaamiseen.

Uusi laki loi kapeikkoja

– Vuoden 2018 uudessa varhaiskasvatuslaissa muutettiin henkilöstön koulutusvaatimuksia.
– Entiseen verrattuna laki eriyttää tehtäviä ja luo koulutuksellisia kapeikkoja erityisesti varhaiskasvatuksen sosionomeille ja lähihoitajille.
– Esimerkiksi vuodesta 2030 alkaen päiväkodin johtajan tehtävään vaaditaan kasvatustieteen maisterin tutkinto. Siirtymäsäännös kuitenkin takaa, että lain voimaantullessa 1.9.2018 tai viiden tätä edeltävän vuoden kuluessa tehtävässä olleet ja kelpoisuusehdot täyttäneet säilyttävät kelpoisuutensa ja voivat jatkaa johtajina myös vuoden 2030 jälkeen.
– Jyty on todennut, että uusi laki kaventaa sosionomien mahdollisuuksia edetä uralla. Laadukkaan varhaiskasvatuksen tekee kaikkien henkilöstöryhmien osaamisen täysimittainen hyödyntäminen. Käytännössä kasvatus, opetus ja hoito kulkevat käsi kädessä.

Varhaiskasvatuslaista, kelpoisuuksista ja siirtymäsäännöksistä tarkemmin KT:n nettisivuilla:
https://www.kt.fi/ohjeet/kvtes/varhaiskasvatuslaki-kelpoisuudet-henkilostorakenne

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.