På svenska
04.02.2021

Samkommunen Oulunkaari betalar ut löner retroaktivt

Text: Heikki Wilén Bilder: Jyty

Jyty har med samkommunen Oulunkaari ingått ett avtal om lika lön för arbetstagarna.

Skillnaderna i lönerna uppkom år 2010, då samkommunen Oulunkaari bildades. Arbetstagarna övergick i och med affärsöverlåtelsen i anställning hos samkommunen Oulunkaari med tidigare anställningsvillkor. Lönerna var olika i de olika kommunerna och dessa löneskillnader kvarstod i Oulunkaari.

Enlig lagen och AKTA ska lika lön betalas för lika eller likvärdigt arbete. När en affärsöverlåtelse sker ska lönedifferenserna enligt lagen harmoniseras inom en rimlig tid.

När en affärsöverlåtelse sker ska lönedifferenserna enligt lagen harmoniseras inom en rimlig tid.

Eftersom lönerna inte hade harmoniserats inom en rimlig tid lämnade de jyty-medlemmar som arbetade i uppgifter inom social- och hälsovården med bistånd av Jyty in ett krav om harmonisering av lönerna.

På grund av kravet ingicks ett avtal enligt vilket arbetsgivaren retroaktivt betalar ut lönefordringarna till ifrågavarande arbetstagare. Därtill har lönerna för de anställda inom social- och hälsovården som har likvärdiga uppgifter harmoniserats.

Arbetstagarna kommer att få ersättningar av olika stora belopp. Beloppen varierar mellan cirka 50 euro och cirka 3 000 euro. Jytys huvudförtroendeman för samkommunen Oulunkaari Marja-Liisa Junes och vice huvudförtroendeman Jouni Piri är värda ett stort tack för att avtalet kom till.


Heikki Wilén
arbetsmarknadsjurist

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.