På svenska
24.09.2020

Jyty-valet 2020

Rösta och inverka på ditt förbunds verksamhet!

Nu har du möjlighet att delta i och inverka på beslutsfattandet i ditt eget fackförbund Jyty. I Jyty arrangeras val av förbundsfullmäktige på hösten 25.9-8.10.2020. Röstningen i Jyty-valet sker enkelt genom ett elektroniskt valsystem. Alla medlemmar har en röst och röstningen sker i det egna valdistriktets val. De som fått mest röster blir valda.

Röstning

Röstning i Jyty-valet sker enkelt genom ett elektroniskt valsystem. Valsystemet är internetwebbläsarbaserat och lätt att använda. Röstningen lyckas bekvämt på dator, tablett eller mobiltelefon. Det enda kravet är en internetförbindelse. Röstningstiden inleds 25.9.2020 kl. 08.00 och upphör 8.10.2020 kl. 20.00. Röstningstiden är två veckor.

Valsystemet är uppbyggt så att valhemligheten bevaras. Ingen kan alltså ta reda på vem som röstat på vem. Identifieringen i valsystemet görs med medlemsnumret och födelsetiden (ddmmåå). Medlemskapet bör vara i kraft, för att man ska kunna logga in i systemet och genomföra röstningen.

Varje medlem (inte stödmedlem) har till sitt förfogande en röst och kan rösta bara i det egna valdistriktet i valet. De nationella föreningarnas medlemmar röstar i det valdistrikt, i vilket deras hemort är noterad i medlemsregistret. Jyty-valet hålls som ett majoritetsval, dvs de som erhållit flest röster i valdistriktet blir invalda som förbundsfullmäktige (så många som det finns platser i valdistriktet). I alla valdistrikt väljs också suppleanter. Som suppleanter väljs från samma valdistrikt de kandidater som erhållit flest röster efter de som invalts i den ordning de har flest röster. Som suppleanter väljs halva det antal egentliga fullmäktige man väljer i valdistriktet.

Rösträtt och valduglighet i Jyty-valet avgörs enligt medlemsantalssituationen 1.6.2020.De som är Jyty-arbetskraftsmedlemmar och fullgjort sin medlemsplikt dagen i fråga får rösträtt i valet.

 

Jyty-valets kandidatgalleri

Du kan bekanta dig med personerna som är uppställda i valet i Jyty-valets kandidatgalleri. I kandidatgalleriet finns per valdistrikt samlat information om kandidaterna samt bilder på dem. Kandidatgalleriet

Bland alla som röstar i Jyty-valet utlottas fyra (4) stycken 100 euros presentkort till S-gruppen.

 

Valresultatet

Då den elektroniska röstningen slutat bekräftas valresultatet av förbundsstyrelsen vid sitt möte 9.10.2020. Över valet uppgörs ett förbundsstyrelseprotokoll, ur vilket framgår metoden, rösträkningen och resultatet samt gjorda val. Valresultatet delges efter mötet.

 

Kommunikation

Som kommunikationskanaler används alla kanaler i Jytys bruk, såsom webbsidor, nyhetsbrev, Jyty-tidningen och sociala media. Följ alltså med Jytys kommunikation och du hittar säkert information om valet.

Jytys webbsidor har fått en egen Jyty-valet-webbsida, där man samlar all nödvändig information om valet på ett och samma ställe. På samma ställe läggs också upp ett kandidatgalleri, där varje kandidat får presentera sig och röstarna kan jämföra kandidaterna när de gör sitt röstningsbeslut.

Jyty-valet-webbsida

Tilllägsinformation

Ari Sauros, organisationsdirektör

tel. 0400 343 424, ari.sauros@jytyliitto.fi

 

Iris Länsilahti, planerare

tel. 050 516 8078, iris.lansilahti@jytyliitto.fi

Röstningsinstruktioner

1. Läs först noggrant igenom dessa instruktioner från början till slut!

2. Logga in i röstningssystemet enligt följande:

användarnamn = ditt medlemsnummer (finns på ditt medlemskort) och lösenord = ditt födelsedatum (ddmmåå)

Medlemsnumret hittar du också genom att logga in på Jytys elektroniska ärendehanteringstjänst för medlemmar, Jässäri, och där gå via punkten ”Medlemsuppgifter” till punkten ”Personuppgifter”.

Om du ännu inte lyckas logga in, kontakta Jytys medlemsregister per telefon, tel. 020 789 3720 (må-fr 9-15).

3. Klicka på ”Rösta” vid det område du hör till. De nationella föreningarnas medlemmar röstar i det valdistrikt, i vilket deras hemort är noterad i medlemsregistret.

4. Du kan se mer detaljerade uppgifter om kandidaterna genom att klicka på ”Presentation” vid kandidaten eller genom att besöka kandidatgalleriet på Jytys webbsidor.

5. Välj bland kandidaterna den person du vill rösta på och klicka på ”Rösta” vid den kandidaten.

6. Bekräfta ännu ditt slutgiltiga val genom att klicka på ”Bekräfta din röst” vid vald kandidat.

Röstningssystemet: https://vaalit.jytyliitto.fi

Förbundsfullmäktiges platsantal

Till Jytys förbundsfullmäktige väljs 37 medlemmar från fyra olika valdistrikt. Platsfördelningen i valdistrikten är följande:

Norra Finlands region: 7 platser

Östra Finlands region: 10 platser

Södra Finlands region: 10 platser

Västra Finlands region: 10 platser

Jyty-valets tidtabell

29.5. Tiden att ställa upp som kandidat i Jyty-valet börjat (from kl. 12)

1.6. De Jyty-medlemmar som anslutit sig senast detta datum är valbara och röstberättigade

11.9. Tiden att ställa upp som kandidat i Jyty-valet går ut (till kl. 12)

24.9. Jyty-tidningens valnummer utkommer

25.9. Den elektroniska röst- ningen i Jyty-valet inleds

8.10. Den elektroniska röstningen i Jyty-valet upphör

9.10. Bekräftelse och offentliggörande av Jyty-valets resultat

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.