På svenska
25.03.2021

Medlem fick gottgörelse på 3 000 euro

Text: Rosa Marttila Bilder: Jyty

Medlemmen kontaktade gällande det samarbetsförfarande som hade lett till att medlemmen blivit uppsagd på grund av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker. Medlemmen ville reda ut om förfarandet varit lagligt när arbetsgivaren inte hade lämnat en skriftlig förhandlingsframställan om inledning av samarbetsförfarande.

Enligt samarbetslagen, när arbetsgivaren överväger att säga upp eller permittera eller överföra arbetstagare till anställning på deltid, ska arbetsgivaren för inledande av samarbetsförhandlingar och vidtagande av sysselsättningsåtgärder göra en skriftlig förhandlingsframställan senast fem dagar innan förhandlingarna inleds.

Arbetsgivaren hade ringt upp vår medlem medan medlemmen var permitterad och bett medlemmen komma till arbetsplatsen för en pratstund. Under samtalet hade överenskommits att mötet ska ske fem dagar efter samtalet. Medlemmen hade inte informerats om att det var fråga om en samarbetsförhandling och avsikten med mötet hade klarnat för medlemmen först på plats.

Arbetsgivaren hade försummat sin skyldighet att skriftligt lämna de uppgifter som föreskrivs i lagen, eftersom lagen inte känner till möjligheten att lämna förhandlingsframställan muntligt. En arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att iaktta bland annat bestämmelsen om att göra en skriftlig förhandlingsframställning senast fem dagar innan förhandlingarna inleds ska åläggas att till den arbetstagare som sagts upp, permitterats eller överförts till anställning på deltid betala en gottgörelse på högst 35 590 euro.

På grund av detta krävdes att arbetsgivaren ska betala en gottgörelse. För undvikande av rättegång nådde man enighet i ärendet så att arbetsgivaren till medlemmen betalade ut en gottgörelse på 3 000 euro i enlighet med samarbetslagen. Det blev inga skattepåföljder av detta för medlemmen.


Rosa Marttila

Arbetsmarknadsjurist

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.