På svenska
09.02.2022

Arbetsseger:

Medlem fick 6 000 euro i gottgörelse

Jytys medlem kontaktade intressebevakningsavdelningen gällande uppsägningen av hens arbetsavtal på grund av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker. Han ville försäkra sig om att uppsägningen hade skett i enlighet med lagen.

Text: Rosa Marttila Bilder: Jyty

Medlemmen hade arbetat hos samma arbetsgivare i flera år. Medlemmen utförde en del av sin arbetsinsats för moderbolaget och en del för dotterbolaget. Tillsammans med medlemmen arbetade också andra med samma yrkesbeteckning och med samma arbetsuppgifter men vår medlem var den enda vars arbetsinsats också utnyttjades i dotterbolaget.

På grund av att arbetet minskade i dotterbolaget inledde arbetsgivaren samarbetsförhandlingar som den utsträckte att omfatta endast vår medlem.

Enligt Jyty borde arbetsgivaren ha utsträckt samarbetsförfarandet att gälla samtliga arbetstagare som utförde samma arbete och eftersom arbetsgivaren inte hade förfarit på detta sätt hade arbetsgivaren brutit mot 5 § 1 mom. i den kommunala samarbetslagen. Vi ansåg alltså att arbetsgivaren hade fattat beslut om uppsägning redan innan samarbetsförandet hade inletts och sålunda hade medlemmen ingen möjlighet att påverka slutresultatet på det sätt som avses i den kommunala samarbetslagen.

Vi ansåg alltså att arbetsgivaren hade fattat beslut om uppsägning redan innan samarbetsförandet hade inletts.

Krav om betalning av gottgörelse i enlighet med den kommunala samarbetslagen framställdes till arbetsgivaren. Tvisten kunde till sist lösas så att arbetsgivaren betalade en gottgörelse på 6 000 euro till medlemmen i enlighet med den kommunala samarbetslagen.

En dylik gottgörelse som utbetalas av arbetsgivaren på grund av försummelse av samarbetsförpliktelser utgör skattefri ersättning till arbetstagaren och på grund av detta fick medlemmen behålla för sig själv hela gottgörelsen utan avdrag.


Rosa Marttila
Arbetsmarknadsjurist

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.