På svenska
04.11.2021

Ofta frågat:

Måste man berätta orsaken till sjukskrivning för sin chef?

Text: Päivi Salin Bilder: Jyty

Uppgifterna om en arbetstagares hälsotillstånd utgör sådana särskilda personuppgifter som enligt dataskyddsförordningen får samlas in och behandlas endast om det ur anställningsförhållandets synvinkel är nödvändigt. Arbetsgivaren har rätt att behandla uppgifter om en arbetstagares hälsotillstånd om uppgifterna har samlats in av arbetstagaren själv eller någon annanstans med skriftligt samtycke av arbetstagaren.

Utöver detta får uppgifter om en arbetstagares hälsotillstånd samlas in och behandlas om det är nödvändigt:

• för att betala ut lön för sjukdomstiden eller med lön jämförbara förmåner i anslutning till hälsotillståndet

• för att reda ut om det finns en motiverad orsak till frånvaro från arbetet

• på arbetstagarens uttryckliga begäran då arbetstagaren vill ha sin arbetsförmåga utredd utifrån uppgifterna om hälsotillståndet.

Arbetstagaren behöver alltså inte uppge sin diagnos, men utbetalningen av lön för sjukdomstiden förutsätter dock i allmänhet att diagnosen uppges (åtminstone koden). Arbetsgivaren kan vägra att betala ut lön för sjukdomstiden om ett intyg i vilket orsaken till arbetsoförmågan framgår inte lämnas in.


Päivi Salin
arbetsmarknadsombudsman

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.