På svenska
09.02.2022

Förhandlingar – arbetsmarknadsaktörens bästa tid?

Text: Jonna Voima Bilder: Jyty

Största delen av de kollektivavtal som Jyty knutit går ut under årets första månader. Vi lever igen tider när man hetsigt diskuterar textförändringar, löneförhöjningar, justeringspotter och bakdörrar.* Under förhandlingarna glömmer man lätt att ff-jargongen inte nödvändigtvis är på renaste svenska för alla. Jyty meddelar aktivt om förhandlingarnas framskridande på bl a webbsidorna och i sociala medier, och åtminstone jag själv försöker fästa speciell uppmärksamhet vid ett enkelt språk.

Kommunsektorns påbörjade förhandlingsrunda har präglats av diskussion om huruvida man till vissa arbetstagargrupper kan rikta större löneförhöjningar än till andra. Om detta har man frågat såväl medborgare som politiker. Från en presskonferens minns jag en journalists fråga om huruvida det i kommunsektorns organisationer finns solidaritet till skötarnas löneförhöjningar. Naturligtvis finns det det. Jyty är en intressebevakningsorganisation för arbetstagare, vi är inte emot löneförhöjningar för någon yrkesgrupp. Dessutom arbetar Jyty-medlemmar också i vårdsektorn. Jag vill dock inte alls att olika branschers yrkesmänniskor hetsas mot varandra.

Vårdpersonalen utför ett viktigt och krävande arbete. I kommunsektorn finns också många andra lågavlönade arbetstagare som utför viktiga och krävande arbeten. Äkta solidaritet har vi när ingen yrkesgrupp glöms bort.

Äkta solidaritet har vi när ingen yrkesgrupp glöms bort.

Yrkesmänniskors arbete som stöder läkare och vårdpersonal på sjukhusen är väsentligt för helheten. Avdelningssekreterare, instrumentvårdare, lokalvårdare, osv arbetar i skymundan, men utan dem skulle patienterna inte bli omskötta. Det finns överhuvudtaget inga onödiga yrkesgrupper, varken i den offentliga eller privata sektorn. Servicekedjan haltar om en länk fattas.

Den offentliga sektorns löner är små. Utgångsnivån är nätt och jämnt över 2 000 euro, för många under det. Det är knapert. Därför söker Jyty i kommunsektorns förhandlingar löneförhöjningar för alla arbetstagare, såväl skötare som andra. Vårt mål är också ett flerårigt löneprogram riktat till låglönebranscherna.

I sociala medier använder vi hashtagen #reilutkorotukset (rejäla förhöjningar). Eftersom solidaritet är att vara rejäl, också mot andra, och eftersom alla måste kunna leva på lönen man får för arbetet.

* När jag började med ff-uppgifter väckte speciellt ordet bakdörr förvirring hos mig. Det betyder att man först strävar till att förhandla om löneförhöjningar på arbetsplatsnivå, men om man inte uppnår samförstånd kan förhöjningen till exempel fördelas jämnt mellan alla.


Jonna Voima
Jytys ordförande

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.