Näkökulmat
03.10.2019

Sopimusneuvottelut lähestyvät

Jytyn sopimustavoitekysely lähetettiin maaliskuun alussa yhdistysten puheenjohtajille. Yksityisten sopimusalojen ja AVAINTES:n osalta kyselyt lähetettiin vastattavaksi myös luottamusmiehille. Vastauksia tuli toista sataa, ja niistä koottiin yhteenvedot. Liittovaltuusto hyväksyi kevätkokouksessaan Jytyn yleisellä tasolla olevat sopimustavoitteet kaikkien sopimusalojen osalta. Marraskuun liittovaltuusto päättää yksityiskohtaisista sopimustavoitteista. Valtuutettujen kautta voi myös välittää viestejä sopimusneuvotteluihin liittyvistä asioista.

Vuonna 2017 kunnan kaikki kolme pääsopijajärjestöä tekivät yhteiset KVTES:iä koskevat tavoitteet. Myös muiden sopimusalojen osalta palkansaajaliitot yhteensovittivat sopimustavoitteitaan.

Tulevien sopimusneuvottelujen osalta lähtökohta on se, että liitot tekevät mahdollisimman läheistä valmistelutyötä toistensa kanssa. Julkisen alan unioni JAU:n liitot Jyty ja JHL tekevät yhteiset sopimustavoitteet siten, että molempien liittojen hallinnot käsittelevät esitykset sopimustavoitteista ja sitten JAU:n hallitus päättää sopimustavoite-esityksen jättämisestä työnantajalle. Ennen kuin sopimustavoitteet jätetään työnantajalle, keskusteluja käydään myös Jukon ja KoHon kanssa. Mitä vankemmassa yhteisrintamassa palkansaajajärjestöt ovat, sitä vahvempi on meidän asemamme.

STTK:n edunvalvontatoimikunnassa keskustellaan myös tulevista ja meneillään olevista neuvotteluista, muun muassa teknologiateollisuuden neuvotteluista, ja mietitään strategioita ja toimenpiteitä. Kaikilla sopimusratkaisuilla on omat heijastusvaikutuksensa käynnissä oleviin ja tuleviin sopimusneuvotteluihin.

Palkkojen osalta Jytyn tavoitteena on ollut jo vuosia yleiskorotuksiin painottuva euro/sekalinjainen korotus. Palkankorotuksen suuruudesta ja sopimuskauden pituudesta päätetään Jytyn liittovaltuuston syyskokouksessa.

Työaikaan liittyvät sopimustavoitteet tulevat olemaan keskeisessä roolissa. Ns. kiky-tuntien lisäksi muun muassa matkustusaikaan ja etätyöhön liittyvät asiat ovat olleet esillä esimerkiksi KVTES:n alaisissa työaikaa ja etätyötä käsittelevissä työryhmissä. Palkkausjärjestelmää arvioivassa työryhmässä on käsitelty järjestelmän uudistamista. Sopimusneuvotteluissa tulee olemaan monia ns. isoja kysymyksiä esillä.

Kunnissa on meneillään monenlaisia muutoksia sosiaali- ja terveyssektorin osalta, mutta myös ns. tukipalveluiden osalta muutoksia on tulossa. Tämän vuoksi KT:n Markku Jalonen on todennut kunnan pääneuvotteluryhmän kokouksissa, että kunnan sopimusneuvotteluja käydään nykyisten sopimusten pohjalta, koska vielä ei ole varmuutta, tuleeko työnantajavaihdoksia vai ei ja jos tulee, mihin henkilöstö siirtyy.

Näillä askelmerkeillä mennään nyt!

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.