Näkökulmat
16.12.2021

Palkankorotukset tärkein tavoitteemme

Vuoden lopun kohta koittaessa korona ja tammikuussa alkavat sopimusneuvottelut ovat yhä voimallisemmin läsnä.

Jytyn marraskuun lopulla kokoontunut liittovaltuusto hyväksyi kaikkien sopimusalojen sopimustavoitteet. Palkankorotuksiin liittyvät tavoitteet, kuten sekalinjainen ja yleiskorotuspainotteinen ja kaikkiin ammattialoihin tasapuolisesti kohdistuvat korotukset, ovat luonnollisesti tärkeimpiä tavoitteitamme. Korotusten suuruutta ei vielä tarkasti määritelty, koska esimerkiksi tammikuun puolessa välissä alkavien kunta-alan sopimusneuvottelujen alkuun on vielä sen verran aikaa, ettei vielä ole järkevää lyödä lukkoon lukuja.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen aseman parantaminen oli myös yksi keskeisimmistä tavoitteista, etenkin, kun paikallinen sopiminen on vuosi vuodelta lisääntynyt. Henkilöstösiirrot hyvinvointialueille vuoden 2022 alussa ja tähän liittyvät yt-elinten ja muiden ryhmien kokoukset, joissa luottamusmiehet ovat mukana, edellyttää ajankäytön lisäämistä ja täsmentämistä.

Korona-pirulainen on myös synnyttänyt varteenotettavan työntekomuodon, etätyön. Kunta-alan etätyöryhmä on jo pitkään yrittänyt löytää yhteisiä näkemyksiä etätyön pelisäännöistä, joita tammikuun alkavissa sopimusneuvotteluissa käsitellään. Näyttää kuitenkin siltä, että moni asia jää kiistanalaiseksi ja neuvotteluissa ratkaistavaksi.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen aseman parantaminen oli myös yksi keskeisimmistä tavoitteista, etenkin, kun paikallinen sopiminen on vuosi vuodelta lisääntynyt.

Kunta-alan neuvotteluissa KVTES on yhä se ns. pohjasopimus, koska yleiset sopimusmääräykset ovat KVTES:ssa. Sote-sopimus, joka tuli voimaan 1.9.2021, on henkilöstömäärältään suurin, mutta KVTES on lähes yhtä suuri. Vuosina 2019–2020 sopimusneuvottelut käytiin pääosin etänä, ja nyt saattaa toistua sama tilanne. Sopimusneuvottelujen ajankohdat on jo sovittu, ja tarkoituksena on paikan päällä olevat kohtaamiset.

Koronan yhä sairastuttaessa väestöä viranomaiset ovat valmistelleet tartuntatautilakiin uutta 48 a §:ää, joka olisi määräaikainen ja voimassa 31.12.2022 saakka.

Yksilön vapauden rinnalla kulkee koko ajan kansalaisten yleinen turvallisuus ja uhka sen menettämisestä. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevien ja siellä asiakkaina ja potilaina olevien turvallisuudesta huolehtiminen on paitsi työnantajien, myös jokaisen siellä työskentelevän vastuulla.

Ehdotus on seuraava: sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa niissä tehtävissä, joihin sisältyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaalle tai potilaalle, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, joka ei ole osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan.

Työnantajalla on oikeus käsitellä em. tehtäviin soveltuvuutta koskevia terveystietoja. Tähän liittyy monia vielä epäselviä kohtia, ja niistä STM järjesti kuulemistilaisuuden 1.12. Jos ja kun kyseinen tartuntatautilain pykälä hyväksytään, Jyty tiedottaa asiasta. Toimenpiteet, joilla turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden sekä siellä työskentelevien turvallisuus ja terveys, ovat välttämättömiä!

Haastavia tilanteita on ollut myös Turussa, kun Arkea (ruokapalveluita, siivousta ja kiinteistöhuoltoa tarjoava yhtiö) on ollut halukas vaihtamaan AVAINTA ry:n työehtosopimuksen halvempiin työehtosopimuksiin eli tes-shoppailemaan. Kaksi vuotta sitten oltiin samanlaisessa tilanteessa. Silloin sopijajärjestöt (mm. JHL ja Jyty) tekivät työnantajan kanssa helmikuun 2022 loppuun saakka voimassa olevan paikallisen sopimuksen, jolla leikattiin joitakin työsuhteen etuja. Nyt kahden vuoden takainen paikallinen sopimus ei enää riittänyt työnantajalle, ja järjestölliset toimenpiteet alkoivat (kuten 2019).

Lopulta marraskuun viimeisenä iltana löytyi yhteinen näkemys, ja osapuolet saivat sovituksi 1.3.2022 alkavan ns. säästösopimuksen ja samalla Arkea pysyy AVAINTA ry:n työehtosopimuksen piirissä. Tästä lisäinfoa Jytyn nettisivuilla!

Teollisuuden työehtosopimusneuvottelujen yskähtelyt eivät muidenkaan sopimusalojen neuvotteluja helpota, mutta aika näyttää, kuinka paljon siitä suunnasta säteilee muualle.

Joulu on jo ovella ja rauha maassa jonkin aikaa!

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.