Näkökulmat
27.08.2020

Etätyö ei ole enää musta aukko

Etätyötä on tehty jo ennen korona-aikaa, mutta etätyön määrä on ollut paljon matalammalla tasolla. Nyt ne, joiden työ ei vaadi fyysistä läsnäoloa tai asiakkaan tapaamista, ovat pääosin siirtyneet etätyöntekijöiksi. Etäpäivien määrä on samalla noussut parista päivästä kuukaudessa siihen, että jokainen työpäivä tehdään kotona.

Etätyön hyödyntämisestä on kerrottu mm. KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteisessä julkaisussa Raportti etätyöstä ja sen hyödyntämisestä kunta-alalla, joka ilmestyi huhtikuun alussa ja löytyy Kuntatyönantajien nettisivuilta.

Kuluneet kuukaudet ovat näyttäneet, että etätyö soveltuu hyvin moniin työtehtäviin, kunhan välineet ja yhteydet ovat toimivia. Jytyssäkin koko henkilöstö siirtyi tekemään etätyötä maaliskuussa, ja tarvittavat nettiyhteydet toimivat kiitettävästi. Jäsenten yhteydenotot ovat toimineet etätyöskentelyaikana samalla tavalla kuin työpaikalta käsin. Keväällä oli käynnissä useita virka- ja työehtosopimusneuvotteluita, ja nekin käytiin Teamsin välityksellä.

Kokemukset etätyöstä on nyt hyvä laittaa muistiin ja päivittää etätyöohjeet. Etätyö on täällä jäädäkseen!

Myös Jytyn hallinnon kokoukset ja kaikki muutkin jäsentilaisuudet käytiin Teamsin välityksellä, ja nekin sujuivat ilman suurempia hankaluuksia. Välttämätön edellytys etätyölle oli se, että henkilöstön perehdytys etäyhteyksien käytöstä oli jo tehty ja kaikilla on tarvittavat laitteet. Tietohallinnon väki oli myös tarvittaessa nopeasti paikalla antamassa lisäapua. Henkilöstön omaa tiedonvaihtoa ja keskustelua käytiin myös eri Teams-ryhmien kautta ja palaute oli jopa se, että tieto levisi nyt paremmin kuin ns. normaalina aikana. Koulutus- ja jäsentapahtumiin oli myös mahdollista osallistua etäyhteyden kautta niidenkin, jotka eivät ns. normaaliaikana olisi em. tilaisuuksiin osallistuneet, ja tämäkin edisti tiedonkulkua.

Etätyö toi esiin myös sen, että kotona työskentelyssä pitää huomioida työergonomia. Kun monta tuntia käyttää tietokonetta työvälineenä, niska- ja hartiaseudun vaivat lisääntyvät, jos työasento ei ole hyvä ja jos riittäviä taukoja venytyksineen jää tekemättä. Työpaikoilla työergonomiaan on yleensä kiinnitetty huomiota, mutta kotona tähän ei ole ollut juurikaan tarvetta. Kotona on myös erilaisia häiriötekijöitä, jotka erityisesti etäkokousten aikaan korostuvat.

Etätyön ehkä suurin haaste on siinä, että työn ja vapaa-ajan erot helpommin hämärtyvät, kun työpaikka on kotona. Pelisäännöt mm. sähköpostien ja muiden viestien suhteen pitää olla selkeät. Etätyötä voidaan myös käyttää väärin ja tämä lienee suurin syy, miksi jotkut esimiehet eivät suhtaudu etätyöhön myönteisesti. Kun pelisäännöt etätyön tekemiselle ovat selkeät ja sen mukaan toimitaan, ongelmat ovat poistettavissa, jos niitä ilmenee.

Etätyön monista hyödyistä huolimatta on muistettava, että työpaikalla työtovereiden läsnäolo on tärkeä osa työyhteisöön kuulumista ja tämän vuoksi moni haluaa tehdä töitä työpaikalla. Etätyön ja työpaikalla olon välillä pitääkin löytää tasapaino.

Kokemukset etätyöstä on nyt hyvä laittaa muistiin ja päivittää etätyöohjeet. Etätyö on täällä jäädäkseen!

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.