Ajankohtaista
03.10.2019

Mielenterveysongelmista karu kierre

Suomessa nuorena diagnosoidut vaikeat mielenterveyden ongelmat johtavat myöhemmässä elämässä alempaan koulutustasoon, heikompaan työllistymiseen ja alhaisempiin elinikäisiin ansioihin. Laajan tutkimuksen tekijä uskoo, että synkkiin tilastoihin voidaan vaikuttaa varhaisella ja nopealla puuttumisella.

Teksti: Jaakko Takalainen Kuvat: Pekka Sipola

Tutkijatohtori Christian Hakulinen Helsingin yliopistosta on tehnyt seitsemän muun tutkijan kanssa laajan selvityksen siitä, kuinka nuoruudessa koettu vakava mielenterveyden ongelma vaikuttaa myöhempään koulutukseen ja loppuelämän työuraan ja kertyviin ansioihin.

Christian Hakulinen uskoo nuorten matalan kynnyksen hoitojen purevan nuorten mielenterveyden häiriöiden hoidossa. Myös nettiterapia­sovellukset kuten mielenterveystalo.fi on havaittu toimiviksi.

Aineisto on Suomen väestörekisteristä, ja mukaan otettiin 1963–1990 syntyneet henkilöt, jotka olivat elossa 25-vuotispäivänään. Tilastojen ihannemaassa Suomessa haaviin tarttui peräti 2 055 720 ihmistä.

Tutkimuksen kohteeksi näistä 15–25-vuotiaista päätyi noin 60 000. Heille oli tehty vakava, sairaalahoitoa vaatinut mielenterveyden diagnoosi. Loppu työura ja -elämä määrittyivät 27 seuraavaksi vuodeksi eli 25–52 vuoden haarukkaan.

– Aineisto on iso, ja sen kokoaminen on mahdollista vain Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Toisaalta sen todistusvoima on aika vastaansanomaton, toteaa Christian Hakulinen.

Hän on koulutukseltaan psykologian tohtori, ja tutkijana toimimisen lisäksi työskennellyt HYKSissä kliinisen psykologian alalla.

Puolet keskipalkasta, takuueläkkeen verran

Sairaalatason hoito tarkoittaa, että mielenterveysongelma on ollut vakava. Häiriöt on jaettu seitsemään: alkoholin käyttöhäiriö, lääkkeet ja huumeet, skitsofrenia, muut psykoosit, kaksisuuntaiset mielialahäiriöt, masennustila ja muut mielialahäiriöt.

– Meille sanottiin, että tutkimus toisti vanhaa. Esimerkiksi on pitkään tiedetty, etteivät skitsofreenikot työllisty. Mutta nyt laajalla aineistolla voidaan osoittaa nuorena koetun mielenterveyden häiriön suuri vaikutus myöhempään elämään, Hakulinen toteaa.

Tutkijatohtori Christian Hakulinen uskoo tehdyn tutkimuksen tulosten muuttuvan lohdullisemmiksi seuraavien vuosikymmenten aikana, jos Suomessa vakavasta mielenterveyden häiriöstä kärsiviä pyritään pitämään työelämässä tai koulutuksessa samaan aikaan annettavan hoidon kanssa.

Tutkimuksen tulokset ovat selkeät ja karut: työttömyysriski on suuri, ja peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittaminen vähäistä. Esimerkiksi kaksisuuntaisten mielialahäiriöiden takia sairaalahoidossa olleista vain vajaa puolet oli töissä 25 ikävuoden jälkeen.

Seurauksena heikosta työllistymisestä tutkitut mielenterveysongelmaiset ansaitsivat keskimäärin vain noin 6 000 euroa vuodessa, kun normaaliväestön tulot 25–52-vuotiaana kehittyivät keskimäärin 15 000:sta 30 000:een euroon.

– Elinikäisen koulutus- ja palkkatappion myötä tutkittujen palkka- ja muut ansiot jäivät takuueläkkeen tasoiseksi koko työuran ajalle, ja se on aika vähän, sanoo Hakulinen.

Koulutus ei lisää työllistymistä

Kaavakuvien käyrät tekevät yhtä tylyn vaikutelman. Työttömyystilaston muiden kuin mielenterveysongelmaisten käyrä alkaa alhaalta ja laskee jyrkästi 25 ja 42 vuoden välissä; opiskelu auttaa työllistymään. Tutkituilla työllistymiskäyrät lähtevät korkealta, 50–90 prosentin tasolta, ja pääsääntöisesti nousevat; suurin osa harvoista työllistyneistä palaa työttömiksi 52 ikävuoteen mennessä.

Peruskoulun jälkeisten tutkintojen suorittamistilaston mukaan mielenterveysongelmaiset kyllä kouluttautuvat, mutta opiskelu ei johda työllistymiseen.

– Meille oli suuri yllätys, ettei koulutuksen yleinen lisääntyminen näyttänyt parantavan mielenterveysdiagnoosin saaneiden työllisyyttä. Ainoastaan niillä tutkituilla, joilla häiriö johtui huumeista ja lääkkeistä, työttömyys hieman helpotti ennen 50 ikävuotta, toteaa Hakulinen.

Huumeiden ja lääkkeiden aiheuttamien häiriöiden niputtaminen samaan luokkaan saattaa näyttää liiankin positiivisen tuloksen koulutusasteen ja työllisyysasteen yhteydestä. Huumeongelmaiset työllistynevät heikommin ja lääkeongelmaiset paremmin.

Tukea oireiden hoidon lisäksi

Miltä tutkijasta tuntuu nuorten vakavista mielenterveysongelmista kärsineiden asema, kun katsoo taaksepäin? Onko edessäpäin odotettavissa samanlaista?

– Aina voidaan tehdä jotain ja asioihin vaikuttaa. Ehkä jatkossa yhteiskunnan on panostettava enemmän uusiin lähestymistapoihin, Hakulinen sanoo.

Hänen mukaansa aikaisemmin mielenterveyden häiriöistä kärsineet on yritetty hoitaa oireettomiksi ja sitten työllistää, jos se on ollut mahdollista. Uudempi suuntaus, jota on menestyksellisesti sovellettu esimerkiksi Ruotsissa, on pyrkimys pitää häiriöistä kärsivät työelämässä mahdollisuuksien mukaan, vaikka heidän mielenterveyttään samaan aikaan hoidetaan.

– Vakavien häiriöiden hoidossa on hyvä jo varhaisessa vaiheessa tarjota mahdollisuuksia työelämään osallistumiseen tai kouluttautumiseen, jos vointi vain sen sallii, Hakulinen toteaa.

Hän uskoo tällä tavalla voitavan välttää pitkät poissaolot työelämästä, jotka johtavat usein työkyvyttömyyteen.

Ehkä valoisammin tulevaisuudessa

Christian Hakulinen tietää kansalaisaloitteen terapiatakuusta. Hänen mielestään terapiatakuu on hyvä ajatus, kunhan ”terapia” ymmärretään kaikkena psykososiaalisena matalan kynnyksen hoitona eikä vain psykoterapian tarjoamisena.

– Jos tekemämme tutkimus toistetaan kolmen vuosikymmenen päästä, uskon työllisyyden, koulutuksen ja työuran ansioiden tutkimustulosten olevan valoisammat. Mielenterveyden ongelmien hoitoon liittyvä pääsääntö toimii; mitä aikaisemmin aloitetaan hoito, sitä paremmat tulokset, tutkijatohtori Christian Hakulinen sanoo. ✦

Kansalaisaloite nopean mielenterveyshoidon saannista tulossa eduskuntaan

Lyhyitä psykososiaalisia hoitoja mielenterveysongelmista kärsiville ei ole tarjolla riittävästi. Tätä puutetta paikkaamaan on tähdätty kansalaisaloite ”Terapiatakuu”. Ajatuksena on, että painopiste siirtyisi pitkistä, hitaasti saatavista psykoterapioista nopeisiin psykososiaalisiin hoitoihin, joita riittäisi useammalle.

– Tällä hetkellä Kelan kuntoutukseen pääsy vaatii psykiatrin B-lausunnon, jonka saamiseen voi mennä kolme kuukautta. Uudessa mallissa terveyskeskuksista voisi saada nopeasti esimerkiksi 10 kerran psykososiaalisen hoitojakson. Apua hakevaa ihmistä kuuntelisi joku heti, kuvailee kansalaisaloitteen yksi alullepanijoista Alviina Alametsä.

– Matalan kynnyksen avun tarve on selvä. Mielenterveyslain mukaan hoidon tarpeen arviointi pitää tehdä viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas ottaa yhteyden terveyskeskukseen.

Alametsä työskentelee Mielenterveyspoolissa projektijohtajana vastuualueenaan terapiatakuu. Mielenterveyspooliin kuuluvat suunnilleen kaikki mielenterveyttä edistävät yhdistykset: Mielenterveyden keskusliitto, mielenterveysongelmaisten omat ja omaisten yhdistykset sekä alan ammattiliitot Tehy, Super ja Talentia.

Yli 53 000 kannattajaa

Terapiatakuu-kansalaisaloitetta kannatti yli 53 000 ihmistä kampanja-aikana helmi–elokuussa 2019, eli aloite tulee eduskunnan käsiteltäväksi.

– Olemme käyneet keskusteluja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kanssa. Aloitteen kannattajalista tarkastetaan vielä Väestörekisterikeskuksessa. Aloite tullee eduskunnan täysistuntoon tämän syksyn aikana, Alametsä sanoo.

Hänen mukaansa aloitetta ei vielä ole vastustanut yksikään eduskuntapuolue, mutta terapiatakuun muuttuminen lainsäädännöksi voi tietysti jäädä kiinni hankkeen kustannuksista.

Mitä terapiatakuu sitten maksaisi?

– Terapiatakuun vuosikustannus on meidän arviomme mukaan noin 35 miljoonaa euroa. Uusien työntekijöiden palkkaamisella ja täydennyskoulutuksella tuplattaisiin psykososiaalista hoitoa antavien määrä, toteaa Alametsä.

Vuotuisen 125 000 hoitojakson toteutumiseen tarvitaan noin 800 henkilötyövuotta. Täydennyskoulutuksen lisäksi uusia ihmisiä täytyisi palkata ”joitakin satoja”.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.