Ajankohtaista
18.06.2020

Jytyn sopimusaloilla saavutettuja uusia neuvottelutuloksia

9.6. mennessä oli saavutettu neuvottelutulokset seuraavilla sopimusaloilla, joissa Jyty on neuvotteluosapuolena. Noin puolet Jytyn solmimista työehtosopimuksista esiteltiin jo aiemmin Jyty-lehdessä.

Teksti: Woodwing

Yksityiskohtaisemmat tarkemmat tiedot kunkin työehtosopimuksen sisällöistä on koottu Jytyn nettisivuille. Sivuja päivitetään sitä mukaa kun sopimuksia syntyy ja ne on sopimusosapuolten hallinnoissa hyväksytty.

AVAINTES

● AVAINTES:n sopimuskausi on 1.4.2020–28.2.2022 (23 kk), ja se on yleisen linjan mukainen. Palkkoja tarkistetaan seuraavasti: 1.8.2020 yleiskorotus 26 euroa tai vähintään 1,22 prosenttia, 1.4.2021 yleiskorotus 1,0 prosenttia ja 1.4.2021 paikallisesti sovittava järjestelyerä 0,8 prosenttia. Järjestelyerän jakamisen perusteista on neuvoteltava luottamusmiehen kanssa 31.1.2021 mennessä. Jos näin ei toimita, erä jaetaan yleiskorotuksena. Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.8.2020 3,04 prosenttia.

Kiky-tunnit poistuvat 17.8.2020, jolloin viikoittainen työaika lyhenee 30 minuuttia. Sopimukseen tuodaan 1.9.2020 alkaen uusi elementti: osaamisen kehittämisen edistämiseksi sekä tuottavuuden parantamiseksi tehtävä lisätyö. Työnantajalla mahdollisuus tarjota työntekijälle säännöllisen työajan lisäksi tehtävää muuta työtä enintään kuusi (6) tuntia ja osoittaa osaamisen kehittämiseen liittyvää lisätyötä enintään kuusi (6) tuntia. Vuonna 2020 käytettävissä on 3 h + 3 h. Em. tunneista maksetaan yksinkertainen tuntipalkka ja epämukavan työajan korvaukset. Niiden tekemisestä on myös aina mahdollisuus kieltäytyä.

Muita sisällöllisiä muutoksia, joista tärkeimmät: työnantajan määräämä koulutus on aina työaikaa, työmatkaksi katsotaan työnantajan määräyksestä tehty matka, henkilöstön edustajien toimintaedellytyksiä parannettiin mm. antamalla luottamusmiehelle jälkisuoja irtisanomista vastaan ja täsmentämällä alle viittä jäsentä edustavan luottamusmiehen ajankäyttökirjauksia.

 

KIRVESTES

● KIRVESTES:n eli Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.4.2020–28.2.2022 (23 kk). Yleisessä palkkausjärjestelmässä peruspalkkoja ja liitteen 1 vähimmäispalkkoja korotetaan 1,5 prosenttia 1.8.2020 yleiskorotuksella. Kokemuslisät ja suorituslisät eivät korotu. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmässä toteutetaan 1,4 prosentin yleiskorotus 1.8.2020. Tuntipalkkaisille lähinnä 1.8.2020 alkavan palkanmaksukauden alusta lukien tulee 1,4 prosentin yleiskorotus peruspalkkoihin, taulukkopalkkoihin, kokemuslisään, henkilökohtaiseen lisään ja olosuhdelisään.

Kilpailukykysopimuspidennykset poistuvat 1.1.2021. Kiky kompensoidaan vakinaistamalla 1.1.2015 alkaneen työaikakokeilun työaikamääräykset. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilua ja työajattomien hengellisen työn viranhaltijoiden moduulityöaikakokeilua päätettiin jatkaa.

Yleisessä palkkausjärjestelmässä peruspalkkoja ja liitteen 1 vähimmäispalkkoja korotetaan 1,9 prosenttia 1.5.2021 yleiskorotuksella. Kokemuslisää ja suorituslisää ei koroteta.

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmässä toteutetaan 1,6 prosentin yleiskorotus 1.5.2021, jos seurakunta ei päätä tarkistaa vastaavalla erällä ylimmän johdon peruspalkkoja johdolle aiemmin asetettujen tavoitteiden ja niistä suoriutumisen arvioinnin perusteella.

Tuntipalkkajärjestelmässä toteutetaan 1,6 prosentin yleiskorotus 1.5.2021 peruspalkkoihin, tuntipalkkahinnoitteluun, kokemuslisään, henkilökohtaiseen lisään ja olosuhdelisään. Palkat korotetaan lähinnä 1.5.2021 seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 3,0 prosentilla 1.8.2020 lukien seuraavaan täyteen euroon pyöristäen.

Työajaton hengellisen työn viranhaltija/ työntekijä saa arkipyhänä tehdystä työstä lisävapaapäivän, joka annetaan kuluvan tai seuraavan kalenterikuukauden aikana.

Pääryhmän lisäksi sopimuskaudelle perustetaan palkkausryhmä, työaikaryhmä, työelämäryhmä.

 

Teknisten sopimus (TS)

● Teknisten (TS) uusi sopimus on yleisen linjan mukainen ja voimassa 1.4.2020–28.2.2022 (23 kk). Yleiskorotus 1.8.2020 on 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia. Toinen yleiskorotus tulee 1.4.2021, jolloin kuukausipalkkaa sekä henkilökohtaista ja erillislisää korotetaan 1,0 prosenttia.

Paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti. Paikallinen järjestelyerä kohdennetaan tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin tehtäväkohtaista palkkaa koskevan paikallisen arviointijärjestelmän perusteella ja henkilökohtaisiin lisiin henkilökohtaista lisää koskevan paikallisen arviointijärjestelmän perusteella. Paikallisesta järjestelyerästä käytetään vähintään 0,3 prosenttiyksikköä henkilökohtaisiin lisiin.

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovitut säännöllisen työajan pidennykset ovat voimassa sunnuntaihin 30.8.2020 asti. Uuden TS-sopimuksen mukaisia säännöllisiä työaikoja noudatetaan 31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien.

Asetetaan seuraavat työryhmät: Palo- ja pelastustoimen työryhmän tehtävänä on kartoittaa palo- ja pelastustoimeen soveltuvaa virka- ja työehtosopimukseen perustuvaa työaikajärjestelmää, joka mahdollistaa myös pitkät työvuorot työlainsäädännön puitteissa ja palvelee palo- ja pelastuslaitosten erilaisia tarpeita työaikojen järjestelyissä. Työryhmän tehtävänä on selvittää, miten TS-20:n palkkausluvun sisältöä voisi uudistaa ja tehdä mahdollisesti tarvittavista uudistuksista ehdotukset.

 

Työterveyslaitos

● Työterveyslaitoksen TES on yleisen linjan mukainen. Sopimuskausi on 1.4.2020–31.3.2022 (24 kk). 1.8.2020 henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1,3 prosentin yleiskorotuksella, ja 1.7.2021 yleiskorotus on 1,1 prosenttia. Lisäksi toteutuu 0,8 prosentin paikallinen erä, jonka kohdentamisesta työnantaja keskustelee paikallisesti ja päättää kohdennuksesta ottaen huomioon palkkausepäkohdat, kuoppakorotukset ja työvoiman saatavuuteen liittyvät tekijät.

Kilpailukykysopimuksen tunnit poistuvat. Liukuvan työajan saldo nousee 40 tunnista 60 tuntiin ja liukuman työaika tasoitetaan 60 tuntiin kerran vuodessa. Kertyneitä saldovapaita voi pitää esimiehen kanssa sopimalla viisi päivää peräkkäin. Työntekijän työaika ei saa ylittää 48 tuntia viikossa 12 kuukauden ajanjakson aikana. Työnantaja voi velvoittaa työntekijän osallistumaan vuosittain kahdeksan tunnin ammatilliseen täydennyskoulutukseen yli tes:n mukaisen enimmäistyöajan. Koulutus korvataan kuten lisätyö yksinkertaisella tuntipalkalla. Henkilöstönedustajien palkkioita korotetaan 1.1.2021 lukien 3,2 prosenttia pyöristäen täysiin euroihin.

 

SEURETES

● SEURETES:n eli Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskevassa työehtosopimuksessa (SEURETES) saavutettiin 28.5. ehdollinen neuvottelutulos.

Kun SEUREn kaikki osapuolet ovat neuvottelutuloksen hyväksyneet, on se kokonaisuudessaan luettavissa Jytyn nettisivulta.

Lisätietoa sopimusneuvotteluista:

www.jytyliitto.fi/ sopimusneuvottelut2020

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.