Työsuhde
05.11.2020

Työttömyysturvalain väliaikaiset lakimuutokset

Eduskunta on vahvistanut työttömyysturvaan koronaepidemian vuoksi monia väliaikaisia lakimuutoksia, jotka parantavat työttömyysturvan ehtoja ja tasoa. Tässä esitellyt muutokset ovat voimassa 31.12.2020 asti.

Ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa niillä henkilöillä, joiden omavastuuaika alkaa viimeistään 31.12.2020.

Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään jo 13 kalenteriviikon työskentelyllä, kun työssäoloehtoon on laskettu yksi työskentelyviikko 1.3.2020 jälkeen. Edellytyksenä on, että ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020. Työ täytyy tehdä kassajäsenyysaikana ja työajan viikossa tulee olla vähintään 18 tuntia sekä palkan työehtosopimuksen mukaista. Muutos koskee myös niitä henkilöitä, joiden enimmäisaika on täyttynyt aiemmin kassan jäsenyysaikana. Jos peruspäivärahan enimmäismaksuaika on kesken, 13 viikon työssäoloehtoa voidaan soveltaa vain silloin, kun työskentelyedellytykseen on luettu vähintään yksi työviikko 1.7.2020 jälkeen. Tämä johtuu siitä, että peruspäivärahalta siirtyvät lisättiin muutoksen piiriin myöhemmällä lakimuutoksella. Yrittäjän perheenjäsenten kohdalla työskentelyedellytys on puolitettu väliaikaisesti 52 viikosta 26 viikkoon.

Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään jo 13 kalenteriviikon työskentelyllä, kun työssäoloehtoon on laskettu yksi työskentelyviikko 1.3.2020 jälkeen.

Enimmäisaika ei kerry ajalla 1.7.–31.12.2020 kenelläkään. Riippumatta siitä onko henkilö lomautettu, kokonaan työtön tai soviteltua päivärahaa saava, hänen 300–500 päivän ansiosidonnaiseen päivärahalaskuriinsa ei lasketa ajalta 1.7.–31.12.2020 maksettuja päiviä.

Väliaikaisia lakimuutoksia on tullut myös työ- ja elinkeinotoimistojen toimintaan. TE-toimistoissa ei tutkita lomautettujen yritystoimintaa eikä opintoja ajalla 16.3.–31.12.2020. Työnhakijoiden haastatteluista on myös osin luovuttu. Lisäksi TE-toimisto voi poiketa työnhakijan omaehtoisten opintojen etenemisvaatimuksesta vuoden loppuun asti sekä antaa lisäaikaa opintoihin silloin, kun opinnot myöhästyvät koronan vuoksi.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.