Työsuhde
17.06.2021

Jytyn yksityinen sektori:

Paikallisesti sovittavat palkkaerät jakavat mielipiteitä

Jyty toteutti alkuvuonna paikallisen palkkaerän kyselyn yksityisen sektorin luottamusmiehille.

Teksti: Veli Vähämäki Kuvat: Jyty

Työehtosopimusten palkkaratkaisut eroavat sisällöllisesti jonkin verran toisistaan, mutta käytännössä kysely kohdennettiin Paltan ja Sivistan sopimusaloille. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, miten paikallinen neuvotteluprosessi onnistui työpaikoilla ja millaisia ajatuksia ja kokemuksia luottamusmiehillä on asiasta.

Noin 80 % vastaajista ilmoitti, että neuvottelut käytiin työpaikalla ja näistä yli 90 % vastasi, että neuvotteluissa saavutettiin myös yhteisymmärrys työnantajan edustajan ja luottamusmiehen välillä.

Vastausten perusteella paikallinen neuvotteluprosessi toimi suhteellisen hyvin. Noin 80 % vastaajista ilmoitti, että neuvottelut käytiin työpaikalla ja näistä yli 90 % vastasi, että neuvotteluissa saavutettiin myös yhteisymmärrys työnantajan edustajan ja luottamusmiehen välillä. Myös noin 70 % vastaajista kertoi, että palkkaratkaisusta tehtiin kirjallinen sopimus ja samoin selvitys paikallisen erän jakamisesta annettiin useimmassa tapauksessa erän jakamisen jälkeen.

Luottamusmiesten tiedonsaannissa ongelmia

Talouspalkkatietojen saamisessa ilmeni kuitenkin ongelmia. Vain puolet vastaajista ilmoitti, että he olivat saaneet neuvotteluja varten riittävän kattavat talous- ja palkkatiedot.

Kyselyn vastausten perusteella paikalliset erät kohdennettiin useimmiten tuloksellisuutta edistäviin toimiin sekä paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen. Paikallinen erä jaettiin pääasiassa henkilökohtaisina lisinä, mutta sitä kohdennettiin osittain myös tehtäväkohtaisiin palkkoihin.

Vain puolet vastaajista ilmoitti, että he olivat saaneet neuvotteluja varten riittävän kattavat talous- ja palkkatiedot.

Luottamusmiesten mielipiteet paikallisia eriä kohtaan vaihtelevat. 60 % vastaajista ilmoitti, että he pitävät paikallisia eriä toimivana tapana jakaa palkankorotuksia. Vastaavasti 40 % kertoi, että paikalliset erät eivät ole hyvä tapa jakaa TES-korotuksia. Positiivisella puolella nähtiin mm. se, että palkkoja voidaan kohdentaa vähiten tienaavaan osaan henkilöstöstä. Negatiivisena asiana koettiin mm. se, että korotukset eivät kohdennu tasapuolisesti ja ne aiheuttavat työpaikalla ristiriitoja ja epäluuloja.

Yleisesti vastaajat olivat sitä mieltä, että työehtosopimusten tehtävän vaativuuden mukaiset palkat ovat liian alhaisella tasolla, ja kaikki palkankorotukset tulisi siirtää taulukkopalkkoihin.

Työnantajapuolella on voimakas tahtotila paikallisen sopimisen lisäämiselle, ja paikalliset palkkaerät tulevat varmasti olemaan esillä myös tulevilla neuvottelukierroksilla. Tästä huolimatta ammattiliittojen tehtävänä on varmistaa tasainen ja oikeudenmukainen palkkakehitys kaikille jäsenilleen sekä pitää huolta luottamusmiesten neuvotteluasemasta työpaikoilla. Tähän liittyy erityisesti luottamusmiesten tiedonsaanti- ja koulutusoikeuksien kehittäminen myös jatkossa.


Veli Vähämäki
Työmarkkina-asiamies

Lue myös: Paltan Tuomas Aarto: TES-juna puksuttaa kovin hitaasti

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.