Työsuhde
17.12.2020

Mitä on hyvä tietää, jos lomautus jatkuu pidempään

Teksti: JYTK Kuvat: Jyty


O
sa koronan vuoksi lomautetuista on jo päässyt palaamaan työhön, mutta monen lomautus jatkuu edelleen. Entä jos lomautus jatkuukin kuukausia, miten päivärahan maksaminen muuttuu? Tähän on koottu tietoa, josta voi olla hyötyä silloin, kun lomautus jatkuu yhdenjaksoisesti kuukausia tai ajoittuu esimerkiksi osissa pitkälle ajanjaksolle.

 

Ansiopäivärahan enimmäisaika ei kulu lainkaan vuoden loppuun asti.

Ansiopäivärahalla on enimmäisaika, joka rajoittaa sitä, kuinka kauan päivärahaa voi saada. Enimmäisajasta ei kuitenkaan tarvitse huolehtia loppuvuoden aikana, sillä enimmäisaika ei kerry lainkaan vuodenvaihteeseen saakka.

Väliaikainen lakimuutos, joka pysäytti enimmäisaikalaskurit tuli voimaan uusien lomautusten osalta maaliskuussa ja kaikkien ansiopäivärahaa saavien osalta heinäkuun alussa.

 

Ansiopäivärahan enimmäisajan pituus on 300, 400 tai 500 päivää.

Enimmäisaika alkaa kulua taas vuoden 2021 alussa.

300 päivän enimmäisaika koskee niitä henkilöitä, jotka ovat olleet työssä yhteensä alle 3 vuotta. 400 päivän enimmäisaika on tavallisin, ja koskee 3 vuotta työskennelleitä. 3 vuoden työhistoriaan lasketaan kaikki 17 ikävuoden jälkeen tehty työ.

500 päivän enimmäisaika koskee 58 vuotta täyttäneitä, jotka ovat työskennelleet 5 vuotta edellisen 20 vuoden aikana.

Se, miten nopeasti enimmäisaika kunkin kohdalla kuluu, riippuu siitä, onko kokonaan lomautettu vain osittain työssä. Kokonaan lomautetun enimmäisaika kuluu 5 päivää viikossa. Jos on kuitenkin lomautettuna esimerkiksi vain maanantaisin ja keskiviikkoisin, enimmäisaikaa kuluu viikossa 2 päivää.

Kokonaan lomautetun henkilön (5 pv / vk) kohdalla 300 päivän enimmäisaika kestää noin 14 kuukautta, 400 päivän enimmäisaika noin 18 kuukautta ja 500 päivän enimmäisaika noin 23 kuukautta.

 

Osittain työskennellessä enimmäisaika nollautuu 26 viikon työn perusteella.

Työ voi olla tehty omalle työnantajalle tai se voi olla esimerkiksi keikka- tai osa-aikatyötä. Työssäoloehtoon lasketaan mukaan sellaiset kalenteriviikot, joina työtä on vähintään 18 tuntia ja palkka työehtosopimuksen mukaista.

 

Osittain työllistyvillä viikon omavastuuaika tulee vastaan aikaisintaan vuoden päästä.

Viikon korvaukseton omavastuuaika otetaan yleensä silloin, kun ansiopäivärahan enimmäisaika alkaa alusta. Omavastuuaikaa ei kuitenkaan oteta useammin, kuin kerran vuodessa. Seuraava omavastuuaika tulee siis vastaan aikaisintaan vuoden lomautuksen jälkeen.

Jos olet kokonaan lomautettu, etkä ole tehnyt muita töitä, omavastuuaikaa ei oteta lomautuksen alun jälkeen. Tällöin et kuitenkaan ole kerryttänyt myöskään uutta työssäoloehtoa ja enimmäisaikaa ansiopäivärahalle.

 

Jos lomautettu irtisanoutuu lomautuksen kestettyä yli 200 päivää, saa hän irtisanomisajan palkkaa vastaavan korvauksen.

Irtisanoutumisesta ei tällöin seuraa TE-toimiston määräämää korvauksetonta määräaikaa eli karenssia. Lomautuksen aikana irtisanoutumiseen ei sovelleta irtisanomisaikaa, eli työsuhde päättyy välittömästi. Kun saa irtisanomisajan palkkaa vastaavan korvauksen, päivärahaa ei makseta irtisanomisaikaa vastaavalle ajalle.

 

Kassa tarvitsee päivärahahakemuksen liitteeksi voimassa olevan lomautusilmoituksen.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.