Työsuhde
15.12.2021

Kun työ kuormittaa henkisesti

Jos työ aiheuttaa liikaa kuormitusta, asialle on tehtävä jotakin. Mutta mitä? Jytyn edunvalvonnan asiantuntijat antavat asiaan neuvoja.

Teksti: Kirsi Kemppi, Veli Vähämäki Kuvat: Jyty

Muun muassa resurssien niukkeneminen ja työn määrän lisääntyminen sekä kasvaneet vaatimukset työntekijöiden tavoitettavuudelle ovat lisänneet henkistä kuormitusta työpaikoilla. Myös asiakkaiden, kuten nuorten, lisääntynyt pahoinvointi kuormittaa entistä enemmän.

 

Miten työnantajan tulee huomioida psykososiaaliset kuormitustekijät?

Jokaisen työnantajan on työturvallisuuslain mukaisesti selvitettävä ja arvioitava työn haitta- ja vaaratekijät. Selvitettäviin tekijöihin kuuluvat myös työn psykososiaaliset kuormitustekijät, kuten työaikajärjestelyihin, työn määrään ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät tekijät, jotka voivat aiheuttaa työntekijöille haitallista työkuormitusta.

Tavoitteena riskien arvioinnissa on, että kaikki mahdolliset työhön liittyvät vaara- ja haittatekijät käydään läpi. Tekijöiden merkitys työntekijöiden terveydelle arvioidaan. Arvioinnin perusteella määritellään myös toimenpiteet haitallisen kuormituksen välttämiseksi. Jos esimerkiksi työn määrä aiheuttaa merkittäviä vaaroja terveydelle, on työprosesseja selkeytettävä ja työ uudelleenmitoitettava tai varmistettava, että henkilöstöresurssit ovat oikealla tasolla.

Jokaisen työnantajan on työturvallisuuslain mukaisesti selvitettävä ja arvioitava työn haitta- ja vaaratekijät.

Työnantajan tulee järjestää esimiehille riittävä perehdytys, jotta he pystyvät ajoissa huomaamaan työntekijöiden haitallisen kuormittumisen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimiehillä tulee olla kyky reagoida haitallisen kuormittumisen hälytysmerkkeihin.

Jos työntekijä kokee liiallista kuormitusta työssään, tulee hänen kertoa siitä työnantajalle eli käytännössä lähimmälle esimiehelle. Kun esimies saa tiedon liiallisesta kuormittumisesta, esimiehelle tulee velvollisuus toimia.

 

Mitä tehdä, jos tunnet kuormittuvasi liikaa töissä?

Kerro mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esimiehellesi liiallisesta kuormittumisesta. Kuvaa samalla, mitkä asiat aiheuttavat sinulle haitallista kuormitusta töissä. Pyydä, että työnantaja puuttuu tilanteeseen. Kerro myös, että haluat tietää, minkälaisiin toimenpiteisiin kertomasi perusteella ryhdytään. Esimiehesi tehtävänä on selvittää sitä, mitkä tekijät ovat johtaneet tilanteeseen, sekä sitä, miten niihin voidaan löytää ratkaisuja.

Jos työpaikallasi on olemassa varhaisen tuen toimintamalli tai muu ohje kuormittumisen käsittelyyn, toimi ohjeen mukaisesti. Ohjeista saat tietoa esimieheltäsi tai työpaikkasi työsuojeluvaltuutetulta.

Voit pyytää apua työpaikkasi työsuojeluvaltuutetulta, jos esimiehelle kertominen ilman tukea tuntuu vaikealta.

Apuna voit käyttää myös tätä työsuojeluviranomaisen lomaketta. Kirjallisen ilmoituksen voit tehdä myös vaikkapa sähköpostilla. Kirjallisessa ilmoituksessa on se hyvä puoli, että on todennettavissa, milloin työnantaja on saanut kuormittumisestasi tiedon.

Voit pyytää apua työpaikkasi työsuojeluvaltuutetulta, jos esimiehelle kertominen ilman tukea tuntuu vaikealta. Jos asia on laajempi ja koskee koko työyhteisöä, voit pyytää työsuojeluvaltuutettua käsittelemään asiaa työnantajan kanssa työntekijöiden edustajana yleisemmällä tasolla.

Jos kuormitus on tai epäilet kuormituksen olevan haitallista terveydellesi, kannattaa olla yhteydessä työterveyshuoltoon. Työterveyshuollossa voidaan tehdä selvitys työkuormituksestasi, jos työterveyshuolto arvioi sen olevan perusteltua. Selvityksen perusteella työterveyshuolto tekee tarvittaessa ehdotuksia tilanteen parantamiseksi.

 

Mitä tehdä, jos ilmoituksestasi huolimatta työnantaja ei tee mitään asialle?

Jos esimies ei ilmoituksestasi huolimatta ala selvittää kuormitustekijöitä ja sitä, miten haittoja voitaisiin vähentää, kannattaa olla yhteydessä esimiehesi esimieheen. Voit myös kääntyä työpaikkasi työsuojeluvaltuutetun puoleen. Voit tai voitte yhdessä työsuojeluvaltuutetun kanssa pyytää tietoja ja apua työsuojeluviranomaisen puhelinneuvonnasta. Jos työskentelet niin pienessä työpaikassa, että teillä ei ole työsuojeluvaltuutettua, voit olla yhteydessä työsuojeluviranomaiseen.

Työsuojeluviranomainen neuvoo ja antaa ohjeita. Lisäksi työsuojeluviranomainen valvoo työturvallisuuslain noudattamista.

Työsuojeluviranomainen neuvoo ja antaa ohjeita. Lisäksi työsuojeluviranomainen valvoo työturvallisuuslain noudattamista. Tarvittaessa viranomainen siis myös valvoo sitä, että työnantaja kuormittumisilmoituksen saamisen jälkeen ryhtyy toimenpiteisiin terveyttä vaarantavan kuormituksen selvittämiseksi ja todetun vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi.

Tärkeää on muistaa, että työnantajan tulee saada tieto haitallisesta kuormittumisesta, jotta työnantaja voidaan velvoittaa toimimaan tilanteen muuttamiseksi.


Kirsi Kemppi

Työmarkkinalakimies


Veli Vähämäki
Työmarkkina-asiamies

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.