Työsuhde
17.06.2021

Perusteita määräaikaisten työsopimusten tekemiselle ei ollut

Jäsenen työsuhde vakinaistettiin Jytyn avulla

Määräaikaisuuksia oli ketjutettu sijaisuuteen vedoten, vaikka todellisuudessa työvoiman tarve oli jatkuva.

Teksti: Anne Sarvi Kuvat: Scandinavian Stockphoto, Jyty

Jäsen otti yhteyttä, koska hänelle oli tehty viimeisen kolmen vuoden aikana useita peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia. Nykyinen työsopimus oli päättymässä, eivätkä kyselyt työsuhteen jatkosta tuottaneet tulosta.

Määräaikaisuuden perusteena oli käytetty sijaisuutta, mutta sijaistettava henkilö oli jäänyt eläkkeelle jo edellisenä vuonna. Kyseistä tointa oli teetetty määräaikaisilla työsopimuksilla jo useita vuosia ennen kuin Jytyn jäsen kyseiselle paikalle palkattiin.

Maaliskuussa tilanne oli edelleen se, että työsuhteen tulevaisuudesta ei ollut mitään tietoa, vaikka samaan aikaan työnantaja palkkasi työvoimaa uusiin työsuhteisiin sekä rekrytoi sijaisia kesäkaudeksi. Jäsen oli joutunut tässä vaiheessa myös ilmoittamaan kesällä alkavasta perhevapaastaan. Tällöin työnantaja tarjosi jäsenen työsuhteelle jatkoa perhevapaan alkuun saakka. Kuitenkin työnantajalla oli jatkuva työvoiman tarve, ja jäsenen tehtävään alettiin hakea uutta työntekijää.

Määräaikaisuuden perusteena oli käytetty sijaisuutta, mutta sijaistettava henkilö oli jäänyt eläkkeelle jo edellisenä vuonna.

Asia ei ratkennut paikallistasolla neuvotellen, joten laadin vaatimuskirjeen ja toimitin sen työnantajalle. Näkemykseni mukaan työnantajalla ei ollut perusteita määräaikaisten työsopimusten tekemiselle, joten pyysin työnantajalta selvitystä ja esitin samalla vakinaistamisvaatimuksen.

Työnantaja pyysi kahteen otteeseen lisää aikaa selvityksen tekemiselle. Asiaan alkoi tulla vitkuttelun makua, joten ilmoitin työnantajalle, että jos vakinaistamisasiaan ei saada jäsenen kannalta myönteistä ratkaisua, tulen viemään asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi ja vaatimaan oikeusteitse korvausta sekä perusteettomasta työsuhteen päättämisestä että raskaussyrjinnästä.

Parin viikon kuluttua jäsen sai hyviä uutisia, ja hänen työsuhteensa vakinaistettiin. Jäsen voi jäädä nyt rauhallisin mielin kesälomalle ja perhevapaalle tietäen, että hänellä on vapaiden jälkeen työpaikka, johon palata. Lisäksi hän saa nyt perhevapaan ajalta palkan työehtosopimuksen mukaisesti.


Anne Sarvi
Työmarkkinalakimies

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.