Työsuhde
12.04.2023

Työvoitto:

Jäsenelle maksettiin 7000 euroa takautuvia palkkasaatavia

Jytyn jäsenelle oli maksettu useita vuosia pienempää palkkaa kuin samaa työtä tehneille kollegoille.

Teksti: Viivi Vidgren Kuvat: Pixabay, Jyty

Kuntasektorilla työskentelevä Jytyn jäsen otti yhteyttä työsuhdeneuvontaan palkkaustaan koskevassa asiassa. Jäsenen mukaan hänen tehtäväkohtainen palkkansa oli ollut vuosien ajan perusteetta pienempi kuin samaa työtä tehneiden kollegoiden. Asia oli ollut käsittelyssä useita vuosia ja sitä oli selvitetty useiden, kesken asian käsittelyn vaihtuneiden luottamusmiesten ja alueasiamiehen avustuksella. Jäsen oli toistuvasti vaatinut työnantajaa korjaamaan hänen tehtäväkohtaista palkkaansa takautuvasti, mihin työnantaja ei ollut suostunut.

Asiassa käytiin paikallisneuvottelut, jotka päättyivät erimielisinä. Liiton juristin arvion mukaan asiassa oli perusteita pyytää keskusneuvotteluja. Asian menestymismahdollisuuksia heikensi kuitenkin se, että asian käsittelyyn osallistuneet henkilöt olivat vaihtuneet vuosien saatossa useaan kertaan, minkä takia luotettavaa tietoa vuosien takaa oli vaikeaa saada sekä se, että palkkausta koskeva dokumentointi oli puutteellista.

KVTES:n mukaan tehtäväkohtainen palkka ei määräydy palvelussuhteen pituuden perusteella vaan määräytymisperusteena on ensisijaisesti tehtävien vaativuus.

Palkkavaatimukset perustuivat useiden vuosien taakse, minkä vuoksi uhkana oli myös palkkasaatavien vanhentuminen. Jäsen oli kuitenkin itse ollut aktiivinen asiansa suhteen ja riittävän yksilöidyin vaatimuksin katkaissut saatavien vanhentumisen. Jäsenen omalla aktiivisuudella oli asiassa ratkaiseva merkitys.

Keskusneuvotteluiden myötä työnantajan suhtautuminen jäsenen vaatimuksiin muuttui, ja työnantaja oli lopulta halukas sopimaan asian. Työnantaja maksoi jäsenelle palkkasaatavia takautuvasti yhteensä noin 7 000 euroa. Summaan sisältyivät viivästyskorot.

Asiassa olennaista oli se, että työnantaja oli perustellut jäsenen alempaa tehtäväkohtaista palkkaa jäsenen määräaikaisilla työsopimuksilla. Lain mukaan määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen kestoajan tai työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä.

Alemman tehtäväkohtaisen palkan perusteleminen työsopimusten kestolla ei ole myöskään KVTES:n palkkausmääräysten mukaista, koska KVTES:n mukaan tehtäväkohtainen palkka ei määräydy esimerkiksi palvelussuhteen pituuden perusteella vaan tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti tehtävien vaativuus.


Viivi Vidgren
Työmarkkinalakimies

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.