Työsuhde
18.06.2020

Jäsenelle 29 000 euron korvaukset irtisanomisesta

Jytyn jäsen irtisanottiin tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Kuitenkin jäsen olisi pystynyt hoitamaan tehtäviä, joihin oli vastikään palkattu uusi henkilö. Irtisanominen todettiin työsopimuslain vastaiseksi.

Teksti: Rosa Marttila Kuvat: Scandinavian Stock Photo

Jytyn jäsen otti yhteyttä edunvalvontaosastoon tultuaan irtisanotuksi tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä pitkään kestäneen työsuhteen jälkeen. Jäsen halusi selvittää, onko hänen irtisanomisensa ollut työsopimuslain mukainen, koska ennen irtisanomista työnantaja oli palkannut uuden työntekijän sellaisiin tehtäviin, joita jäsen olisi kertomansa mukaan pystynyt tekemään.

Työsopimuslain mukaan työnantaja saa irtisanoa työntekijän työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työsopimusta ei saa kuitenkaan irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin. Työsopimuslaissa säädetään lisäksi, ettei perustetta irtisanomiseen ole ainakaan silloin, kun työnantaja on ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole vastaavana aikana muuttuneet.

Jäsenemme tilanteessa oli työnantaja palkannut uuden työntekijän noin kaksi kuukautta ennen jäsenen irtisanomista sellaisiin tehtäviin, joita jäsenemme olisi pystynyt aiemman työkokemuksensa perusteella tekemään lyhyen perehdytyksen jälkeen. Täten työnantajalla olisi ollut työsopimuslain mukainen mahdollisuus sijoittaa jäsen toisiin tehtäviin irtisanomisen välttämiseksi, minkä johdosta katsoin, että suoritettu irtisanominen oli työsopimuslain vastainen. Lisäksi jäsenellämme oli pitkään ollut ongelmia työpaikan esimiehen kanssa, joka oli jäsenen kertoman mukaan syyllistynyt epäasialliseen kohteluun. Tähän kohteluun oli jäsenemme yrittänyt puuttua useaan otteeseen, minkä takia nousi esiin epäilys siitä, että työsuhde oli tosiasiallisesti päätetty henkilöön liittyvällä perusteella.

Työnantajaa vaadittiin maksamaan työntekijälle työsopimuslain 12 luvun 2 §:n mukaista vahingonkorvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Asia saatiin sovittua oikeudenkäynnin välttämiseksi siten, että työnantaja suoritti jäsenelle yhdeksän kuukauden palkkaa vastaavan määrän vahingonkorvauksena työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Tämä tarkoitti jäsenelle noin 29 000 euron korvauksia.


Rosa Marttila

Työmarkkinalakimies

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.