Työsuhde
14.12.2022

Puuttuva koronarokote johti irtisanomiseen

Jäsenelle 15 000 euroa korvausta irtisanomisesta

Jäsen sai korvauksen lisäksi irtisanomisajan palkan lomakorvauksineen sekä muut maksamattomat palkkasaatavat.

Teksti: Milja Pertola Kuvat: Scandinavian Stockphoto

Työnantaja oli irtisanonut asiakaspalvelijana työskennelleen Jytyn jäsenen työsuhteen yllättäen ennen kuin jäsen oli ehtinyt palata takaisin töihin koronakaranteenin jälkeen. Jäsen otti yhteyttä Jytyn työsuhdeneuvontaan, sillä hän halusi selvittää, oliko hänen työsuhteensa irtisanomiselle työsopimuslain mukainen peruste. Jäsenellä oli lisäksi palkkasaatavia entiseltä työnantajaltaan, eikä työnantaja ollut noudattanut irtisanomisaikaa.

Jäsen epäili, että hänen työsuhteensa oli irtisanottu, koska hän ei ollut ottanut koronarokotetta, mistä työnantaja oli tietoinen. Työnantaja kiisti, että koronarokotteen puuttuminen olisi millään tavalla vaikuttanut irtisanomiseen. Työnantajan mukaan sillä oli työsopimuslain 7 luvun 3 §:n mukainen taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste, sillä kävijämäärän laskun vuoksi työvoiman tarve yrityksessä oli vähentynyt.

Työnantaja ei kuitenkaan pystynyt perustelemaan, miten kävijämäärän vähentyminen oli aiheuttanut tarjolla olevan työn olennaista ja pysyvää vähentymistä. Työnantaja ei myöskään pystynyt osoittamaan, että jäsenen irtisanomisella saavutettaisiin taloudellisia säästöjä. Jytyn käsityksen mukaan yrityksen työvoiman tarve oli pysynyt entisellään.

Irtisanomisen tosiasiallinen syy oli jäsenen puuttuva koronarokote.

Jyty katsoi, että työnantajalla ei ollut taloudellista ja tuotannollista irtisanomisperustetta, vaan irtisanomista tuli arvioida työsopimuslain 7 luvun 2 §:n henkilöön liittyvällä perusteella. Irtisanomista edeltävät tapahtumat osoittivat, että irtisanomisen tosiasiallinen syy oli jäsenen puuttuva koronarokote.

Ennen irtisanomista yrityksessä ei ollut muutoinkaan puhetta kävijämäärän laskusta tai tarpeesta vähentää työvoimaa. Näin ollen jäsenen irtisanomiselle ei ollut työsopimuslain mukaista perustetta.

Ammattiliitto Jyty riitautti irtisanomisen, ja liiton juristin avustuksella asia saatiin sovittua. Työnantaja maksoi jäsenelle 12 kuukauden palkkaa vastaavan summan, joka jäsenen palkalla teki noin 15 000 euroa. Lisäksi työnantaja maksoi jäsenelle irtisanomisajan palkan lomakorvauksineen sekä muut maksamattomat palkkasaatavat.


Milja Pertola
Työmarkkinalakimies

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.