Työsuhde
05.02.2020

Aktiivimallin leikkuri poistui vuoden alusta

Eduskunta hyväksyi 11.12.2019 työttömyysturvalain muutokset, joilla aktiivimalli kumottiin.

Työttömyysturvalain muutos astui voimaan 1.1.2020. Tämän mukaan aktiivimallin edellyttämää aktiivisuutta kerryttävää toimintaa ei enää seurata, eikä se ole ehtona työttömyysetuuden maksamiselle täysimääräisenä.

Työttömyysetuuteen ei tehdä enää alennusta 1.1.2020 jälkeen maksettavilta työttömyyspäiviltä. Jos työttömyyspäivät ajoittuvat vuodelle 2019, mutta tulevat maksuun vasta vuoden 2020 puolella, aktiivimalli vaikuttaa vielä etuuden määrään. Vastaavasti ennen lakimuutosta alennettuna maksettu päiväraha palautuu jälleen täydeksi 1.1.2020 lähtien.

Aktiivimallin poistuminen ei vaikuta muihin työttömyysetuuden ehtoihin. Työttömän työnhakijan yleisenä velvollisuutena on jatkossakin hakea työtä ja koulutusta. Työttömyyden alun omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta päivärahaa, pysyi viidessä päivässä.

Työttömyysputken ikärajaa nostettiin

Ansiosidonnaista päivärahaa voidaan maksaa yli ansiosidonnaisten päivien enimmäisajan (500, 400 tai 300 päivää). Näitä päivärahan lisäpäiviä voidaan maksaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana henkilö täyttää 65 vuotta. Edellytyksenä tälle on, että henkilö on työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana ja, mikäli hän on syntynyt ennen vuotta 1961, täyttänyt 61 vuotta ennen kuin hänen ansiopäivärahan enimmäisaikansa on täyttynyt. Lisäpäiväoikeuden ikärajaa nostettiin vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä 61 vuodesta 62 vuoteen.

Lakimuutos tuli voimaan 1.1.2020, joten vuonna 1961 tai myöhemmin syntynyt työtön henkilö on oikeutettu työttömyysturvan lisäpäiviin vasta 62-vuo-tiaana. Vuonna 1961 syntyneet henkilöt täyttävät 61 vuotta vuonna 2022, joten muutos alkaa vaikuttaa maksettavaan työttömyysturvaan vasta kahden vuoden kuluttua. Muutoksen taustalla on työmarkkinajärjestöjen sopimus, joka liittyy 2017 eläkeuudistukseen.

Tekstin ruotsinkielinen versio on JYTK:n nettisivuilla:
www.jytk.fi

2019

Aktiivisuuden seuranta 31.12.2019 asti

Vuoden 2019 etuus maksetaan alennettuna, vaikka sen maksupäivä olisi vuonna 2020

2020

● 1.1.2020 lähtien aktiivisuutta ei seurata

● Etuudet, jotka koskevat vuotta 2020 maksetaan alentamattomina

Aktiivimallin edellyttämää aktiivisuutta kerryttävää toimintaa
ei enää seurata, eikä se ole ehtona työttömyysetuuden
maksamiselle täysimääräisenä.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.