Ammatit
20.06.2019

Pitkät työputket rassaavat lomittajia

Maatalouslomittajat ry ja Jyty toteuttivat talvella työhyvinvointikyselyn maatalouslomittajille. Pitkät työmatkat ja työputket haittaavat eniten työssäjaksamista.

Teksti: markku pulkkinen

Hyvinvointikyselyyn vastasi 469 lomittajaa ja lomahallinnon edustajaa. Maatalouslomittajan työn sitovuus tuli vastauksissa hyvin esille. Eräs vastaaja kuvaili ”lomittajan olevan käytännössä koko päivän töissä tai matkalla töihin”, sillä tilakoot ovat suurentuneet ja työmatkat pidentyneet.

Ongelmaksi ovat viime aikoina nousseet pitkät, jopa 12 päivän työputket, joista palautumiseen tarvittaisiin useampi vapaapäivä. Käytännössä vapaa voi jäädä kuitenkin yhteen päivään. Lomittajat toivovatkin, että työviikot olisivat lyhyempiä ja vapaapäiviä olisi tasaisemmin välein. Vastanneiden mukaan työnantaja ei aina noudata edes KVTES:ssä sovittuja työaikasäädöksiä.

Päivittäiset työaikamitoitukset eivät ole aina realistisia, jolloin kiireen tuntu lisääntyy ja osan töistä joutuu tekemään omalla ajallaan. Pitkinä päivinä iltatyöt loppuvat myöhään ja aamutyöt alkavat varhain, jolloin lepojakso jää lyhyeksi.

Lyhyen lepojakson vuoksi lomittajille kertyy helposti univelkaa, mikä kertautuu pitkien työputkien aikana. Yksi vastaaja kuvaileekin, että 7–8 työpäivän jälkeen olo on kuin promillen humalassa. Yö jää väkisin lyhyeksi, kun lähtee matkaan aamuviideltä ja palaa kotiin iltakahdeksalta. Yli puolet vastaajista kertoo nukkuvansa liian vähän.

Vain kolmasosa vastaajista pitää työpäivien aikana kahvitaukoja ja kymmenesosa ruokatauon. Syiksi taukojen pitämättömyyteen mainitaan töiden suuri määrä ja sopivien tauko- ja sosiaalitilojen puute kotieläinrakennuksissa.

Osa-aikatyötä pidetään yleisesti taloudellisesti hankalana asiana, mutta osa lomittajista kertoo jaksavansa työssään paremmin osa-aikatöiden ansiosta.

Suurimpien työhyvinvointia haittaavien asioiden joukkoon vastauksissa nimettiin myös maatilojen henkiset ja fyysiset olosuhteet. Johtavat lomittajat nimesivät kyselyssä työnsä kuormittavimmiksi asioiksi työpaikan henkiset olosuhteet, esimiestyöskentelyn ja työvoiman puutteen.

Arvostus auttaa jaksamaan

Vastaajien mielestä työssäjaksamista tukee parhaiten asiakkailta ja esimiehiltä saatu kiitos ja myönteinen palaute ammattitaidosta. Yhteydenpitoa ja tapaamisia työkavereiden kanssa pidetään myös tärkeänä osana työhyvinvointia, sillä yksin työskentely tuntuu joskus raskaalta. Monet toivovatkin enemmän lomitusyksikön yhteisiä työkokouksia, koulutuksia ja työhyvinvointipäiviä. Yksikön johdolta toivotaan myös saatavan tukea silloin, kun lomittaja joutuu tilalla epäasiallisen kohtelun kohteeksi.

Maatalouslomittajat ry:n toiminnanjohtaja Raimo Kivineva kiittää lämpimästi kaikkia vastanneita.

– Olemme jo keskustelleet kyselyn tuloksista KT Kuntatyönantajien kanssa ja sopineet, että KVTES:n työaikamääräysten noudattaminen nostetaan vahvasti esille. Sovittua vuorokausilepoa, viikkolepoa ja työaikojen sovittamista pääosin aamu- ja iltakuuden välille pitää noudattaa. Yksinhuoltajilla tilanne on kaikkein vaikein, sillä lastenhoidon ja työvuorojen yhteensovittaminen on todella hankalaa, Kivineva sanoo.

– Maatalouslomittajilla on myös oikeus ruokailla työaikana, mutta tätä ei juurikaan käytetä hyödyksi. Ruokatauon pitäminen vaikuttaisi myönteisesti jaksamiseen, Kivineva muistuttaa.

 

Mitkä asiat kuormittavat sinua eniten työssäjaksamisessa? (1–4 kuormittavinta asiaa)

53% päivittäinen työaika ja sen sijoittelu

53% työmatkan pituus

42% yksittäiset vapaapäivät

37% työpaikan/tilan henkiset olosuhteet

36% työpaikan/tilan fyysiset olosuhteet

20% esimies- työskentely

19% vapaapäivien käyttö työajan täydentämiseen

16% työpäivän pituus

13% yksittäisten vuosilomapäivien käyttäminen työajan täydentämiseen

10% työvoiman puute

16% jokin muu

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.